J. Viskupič: Zasadzujem sa za mimoriadnu eurofondovú kompenzáciu pre Trnavský kraj


V týchto týždňoch vrcholí nastavovanie čerpania zdrojov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období rokov 2021 až 2027.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič na rokovaniach presadzuje, aby Trnavský kraj získal mimoriadnu kompenzáciu, keďže zmenené parametre, ktoré Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) nastavilo pre nové programové obdobie, znevýhodňujú TTSK.

V reakcii na dodatočné zaradenie Nových Zámkov, Komárna a Hurbanova ako 18.  územia udržateľného mestského rozvoja (UMR), ktoré bolo oznámené 16. decembra 2021, uviedol, že „vzhľadom na to, že MIRRI SR mení parametre rozdeľovania alokácií pre kraje a územia UMR, trváme na tom, aby sa v rámci zmien akceptovalo vytvorenie ďalší UMR na území nášho kraja. Ďalšou možnosťou je, aby náš kraj dostal dodatočné financie na aktivity v území mimo územia UMR v okolí krajského mesta. V tejto súvislosti budeme v rámci finálnych rokovaní s ministerstvom regionálneho rozvoja žiadať o mimoriadnu kompenzáciu pre Trnavský kraj.“

Aktuálne sa rokuje o aktivitách a výškach alokácií pre integrované územné stratégie (IÚS), z ktorých sa financuje rozvoj v území kraja vrátane všetkých obcí a miest mimo území UMR, ktorým je v Trnavskom kraji mesto Trnava a 12 okolitých obcí.

Trnavská župa presadzuje, aj prostredníctvom združenia samosprávnych krajov SK 8, navýšenie celkovej alokácie pre všetky samosprávy na 2,4 mld. eur, keďže z celkovej alokácie pre Slovensko vo výške 12,8 mld. eur si ministerstvá majú ponechať až 11,3 mld. eur a len 1,5 mld. eur je plánovaných na distribúciu do územia. S tým súvisí aj požiadavka na spravodlivejšie prerozdelenie prostriedkov medzi jednotlivé regióny.

„Podľa hospodárskych ukazovateľov patrí náš kraj medzi sedmičku menej rozvinutých. V realite sme za Trnavský kraj, spolu s obcami a mestami, zozbierali 2.700 projektových zámerov v hodnote 3,9 miliardy eur, čo je reálna potreba modernizácie nášho územia. Týkajú sa šiestich priorít, teda rozvoja siete vodovodov a kanalizácií, rozširovania kapacít materských a základných škôl, modernizácie cestnej infraštruktúry, výstavby cyklotrás a zlepšenia podmienok na šport. O toto všetko aktuálne bojujeme pri snahe zmeniť zle nastavené parametre rozdeľovania nových eurofondov,“ zhrnul župan Viskupič.

Prvotný návrh rozdelenia alokácií medzi kraje aj podľa MIRRI SR znevýhodňuje Trnavský kraj. Hlavným kritériom je totiž inverzná hodnota hrubého domáceho produktu. Toto relatívne bohatstvo sa však nijako neprejavuje v rozpočtoch samospráv na území kraja.


Pridaj komentár