Kúty – história


Obec Kúty

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1392 pod názvom Kuth. A v roku 1498 už ako Kwhty. Kút – vzdialené miesto v ohybe riek alebo ciest či pohorí.

Najstarší archeologický nález historického osídlenia pochádza z doby kamennej (2000 – 1900 pred Kristom) a neskôr z doby bronzovej (1500 – 700 pred Kristom). Ďalšie archeologické nálezy sú z doby železnej laténskej (500 – 0 po Kristovi) a z predhradištnej a staršej doby hradištnej v lokalite Čepangát a Sigeca, v priestore historického sútoku riek Morava a Myjava.

V stredoveku patrila k panstvu hradu Ostrý kameň, neskôr Czoborovcom. V roku 1645 dedina vyhorela. Podľa listiny z roku 1678, kedy boli v Kútoch tri mlyny, dáva gróf Adam Czobor mlyn Pavlovi Dopierovi. Od roku 1736 vlastnili obec Habsburgovci.

Roku 1707 sa v listinách objavuje prvá zmienka o Kaplnke Svätej Anny. V rokoch 1717 – 1726 postavili v obci kostol Svätého Jozefa Pestúna, v roku 1826 zvonicu a v roku 1841 dokončili vežu kostola.

Najstaršou časťou obce je časť Kaniža, v jej bezprostrednej blízkosti časť Hribov (za kostolom v smere na Břeclav) a časť Dedina (Bratislavská ulica) s charakteristickými historickými stavebnými štruktúrami orientovanými kolmo na verejné komunikácie a dvormi ústiacimi do ulice.

Zdroj: Obec Kúty


Pridaj komentár