Malackí poslanci schválili cyklotrasu Píla a riešili aj nemocnicu


Mestské zastupiteľstvo v Malackách v pondelok 11. októbra 2021 schválilo projekt cyklotrasy Píla a diskutovalo o budúcnosti malackej nemocnice. Informuje o tom mesto Malacky

Po tom, čo poslanci odsúhlasili projekt cyklotrasy Píla, mesto podá žiadosť o dotáciu z eurofondov na jej výstavbu. Cyklotrasa Píla prepojí centrum mesta (cyklotrasu na Pezinskej) a plánovanú športovú arénu. Výhľadovo bude ďalej pokračovať a spájať Zámocký park, nemocnicu, Rádek, Rakárenskú a Na majeri. Rozpočet je vo výške 304 543 €, pričom sa počíta so spolufinancovaním mesta vo výške minimálne 5 %. Súčasťou projektu sú okrem výstavby vlastnej cyklotrasy v šírke 3 metrov aj stavebné úpravy spevnených plôch, verejné osvetlenie, výsadba zelene a osadenie mobiliáru. 

K téme budúcej zdravotnej starostlivosti prišli medzi poslancov diskutovať riaditeľ nemocnice Malacky Miroslav Kočan a manažérka nemocnice pre zdravotnú činnosť Zuzana Laluhová Striežencová.

Pripravuje sa totiž reforma zdravotníctva, v rámci ktorej sa majú nemocnice na celom Slovensku rozdeliť do piatich kategórií. Hoci oficiálne zoznamy ešte ministerstvo zdravotníctva nezverejnilo, v médiách už kolujú informácie, že reforma sa dotkne aj nemocnice v Malackách. Údajne by sa mala dostať do poslednej kategórie, čo by znamenalo zmenu na doliečovacie a rehabilitačné zariadenie. Pozvaní hostia aj poslanci sa zhodli na tom, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre tisícky obyvateľov nášho regiónu by v takom prípade bola ohrozená.

Riaditeľ M. Kočan prisľúbil, že urobia všetko pre to, aby nemocnica v Malackách zostala. Viacerí poslanci vyjadrili svoju nespokojnosť s tým, že zásadné body reformy sa vopred nekomunikovali a boli prijaté bez verejnej diskusie. Mestské zastupiteľstvo preto žiada ministerstvo zdravotníctva a Bratislavský samosprávny kraj o analýzu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v okrese Malacky s dôrazom na preskúmanie podmienok prípadnej transformácie malackej nemocnice a zachovanie dostupnosti akútnej zdravotnej starostlivosti v okrese.  

zdroj: Mesto Malacky -lp-/-otano- www.malacky.sk

 

 


Pridaj komentár