Brezová pod Bradlom: Poslanci odhlasovali odvolanie konateľa Mestské lesy


Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Brezovej pod Bradlom na svojom poslednom zasadnutí v schválenom uznesení rozhodli o odvolaní konateľa, ktorý je zároveň aj riaditeľom mestskej spoločnosti Mestské lesy s.r.o, Juraja Slováka z funkcie.

Viacerí poslanci poukazovali na nejasné hospodárenie spoločnosti a najmä na fakt, že kontrola zo Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie našla mnohé pochybenia. Takisto rezonovalo aj hospodárenie spoločnosti, keď za rok 2020 vykázala stratu viac ako 84.000 eur. 

Návrh podala poslankyňa Gabriela Ciranová. „Konateľ spoločnosti nehospodári so zvereným majetkom tak ako má. Je začaté správne konanie, ktoré kopíruje protokol z inšpekcie, kde je mnoho pochybení. Z jeho hospodárenia vyšla strata pre každého jedného občana vo výške 17 eur, ktoré de facto musia zaplatiť cez rozpočet mesta. Konanie už mohlo byť ukončené, ak by konateľ nenapísal odpor s odôvodnením, že hospodárenie schvaľujeme my ako poslanci. Ak by si nevymýšľal a postavil sa k pochybeniam ako chlap, už by sme mali rozhodnutia. My už v tomto okamihu vieme, že pochybenia sú,“ argumentovala Ciranová.

Zo šiestich prítomných poslancov bolo päť za odvolanie, jediná, kto sa zdržal bola poslankyňa Simona Nemcová. „Zdržala som sa, lebo by som chcela dostať rozhodnutie, na ktoré sa čaká už niekoľko mesiacov a na základe toho vyvodiť zodpovednosť. Beriem do úvahy správy, ktoré už inšpekcia zverejnila, ale chcem počkať ešte na rozhodnutie z inšpekcie. Zatiaľ na základe toho, čo som čítala, tie pochybenia tam sú,“ uviedla Nemcová.

„Zistili sa veci, ktoré boli v rozpore s dobrým hospodárením. Okrem toho sme boli zavádzaní, že sa v lesoch nemôže ťažiť a nezávisle orgány potvrdili, že sa mohlo ťažiť. Dôvera bola narušená už v minulosti. Už pred niekoľkými rokmi prekročil konateľ spoločnosti svoje právomoci, keď podpísal investičnú akciu nad rámec svojich kompetencií,“ uviedol jeden z viacerých dôvodov návrhu na odvolanie poslanec Ivan Bzdúšek.

„Poslanci schválili nadpolovičnou väčšinou odvolanie konateľa Juraja Slováka z dôvodu viacerých pochybení. Ja beriem toto rozhodnutie poslancov na vedomie a budem postupovať v súlade s týmto uznesením,“ doplnil primátor mesta Brezová pod Bradlom Jaroslav Ciran.

MsZ Brezová pod Bradlom

[iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/8CuyTmVnyqE?start=5270″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen ]


Pridaj komentár