Mesto Senica pripravuje sprievodcu sociálnymi službami


Sociálna oblasť sa dotýka alebo časom dotkne každého z nás. Občas býva ťažké sa v jednotlivých sociálnych službách vyznať. 

“Zistiť, ako a kde vybaviť jednotlivé úkony pri narodení dieťaťa, ako požiadať o byt, o dôchodok, o dávku v hmotnej núdzi, či ako postupovať pri úmrtí v rodine, býva časovo náročné. Aj preto momentálne pracujeme na vydaní Sociálneho sprievodcu mesta Senica, ktorý prehľadne mapuje a pomenováva druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb na území mesta, ako aj jednotlivé skupiny obyvateľov, ktorým sú určené a poskytované,”  informuje Mesto Senica.

Na 27 stranách budú zmapované nielen sociálne služby, ktoré vybavíte na Mestskom úrade v Senici, ale aj kontakty na ďalších poskytovateľov sociálnych služieb v meste.

Napríklad Sociálnu poisťovňu, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálne zariadenia, mestské jasle, materské školy, centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a ďalšie.  

Sprievodca bude dostupný v priebehu dvoch týždňov. Predstavený by mal byť počas Dňa sociálnych pracovníkov. Kde všade ho verejnosť nájde, bude samospráva včas informovať.

 


Pridaj komentár