Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

V Levároch po rekonštrukcii vodovodu oprava komunikácií


Rekonštrukcia vodovodu na Štefánikovej, Vansovej a Závodskej ulici vo Veľkých Levároch v okrese Malacky bola ukončená. 

Nakoľko sa nejedná o miestne komunikácie, ale o komunikácie väčšieho významu, zhotoviteľ realizuje ich opravu ešte pred začatím sezóny zimnej údržby. Informuje o tom na sociálnej sieti obec.

“Dotknuté časti ciest v správe Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja boli opravené v šírke jedného jazdného pruhu. Na Závodskej ulici boli zároveň vymenené kanalizačné poklopy a jazda je po dlhých rokoch plynulejšia a pohodlnejšia. Aktuálne prebieha úprava krajnice. V priebehu budúceho týždňa budú asfaltovacie práce pokračovať na Štefánikovej ulici (cesta I. triedy). Zhotoviteľ zároveň začal s opravou rozobratých chodníkov pre peších. Miestne komunikácie narušené rekonštrukciou vodovodu budú v zmysle harmonogramu opravené po ukončení prác na obnove vodovodu začiatkom budúceho roka,” informuje o tom Obec Veľké Leváre.

 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár