Miléniový kríž

Miléniový kríž, Rybky Autor: Vlado Miček

Miléniový kríž, ako už napovedá názov, bol postavený a vysvätený v roku 2000 na slávu Ježiša Krista pri príležitosti jubilea jeho narodenia. Aj preto často znie označenie Jubilejný kríž.

Miléniový kríž je najväčší kríž na Slovensku

Monumentálny kríž sa nachádza pri ceste z obce Rybky smerom na Oreské, v blízkosti obcí Smrdáky a Rohov. Stojí na vrchu Virovská a nápadne sa týči do okolia. Ide o najväčší kríž na Slovensku, ktorého výška je 27 metrov a rozpätie ramien je 9 metrov. V krížení ramien je farebný reliéf s piatimi holubicami, ktoré symbolizujú päť svetadielov.

V spodnej časti je zriadená kaplnka

V rozšírenej spodnej časti kríža je zriadená kaplnka Božieho Milosrdenstva s rozmermi 4×4 metre a vo vnútri kaplnky je replika sv. Faustíny. Každý rok sa v nej prvú nedeľu po Veľkej noci a tiež na sviatok Povýšenia svätého kríža v septembri koná bohoslužba a každú 2. veľkonočnú nedeľu púť. V kaplnke je relikvia sv. Faustíny, ktorá bola pápežom v roku 2000 vyhlásená za svätú.

Okolie Miléniová kríža je upravené

V roku 2009 bolo okolie kríža upravené a pekný prístupový chodník k nemu bol doplnený o 14 jednoduchých krížov symbolizujúcich zastavenia Krížovej cesty. Popri chodníku sú lavičky lákajúce na oddych a rozjímanie.

Na kríž prispeli obyvatelia okolitých obcí ako aj mnoho ďalších darcov vrátane návštevníkov kúpeľov v neďalekých Smrdákoch.