Monoklonálne protilátky proti COVID-19 sú dostupné v myjavskej nemocnici


Monoklonálne protilátky na liečbu ochorenia Covid-19 Kasirivimab a Imdevimab sú dostupné pre pacientov aj v Nemocnici s poliklinikou v Myjave (NsP Myjava) od 18. novembra 2021. Informuje o tom na svojej web stránke myjavská nemocnica.

Kde sa podáva monoklonálna liečba?

Podávajú sa vo forme jednorazovej infúzie po predchádzajúcom telefonickom objednaní lekárom v priestoroch vyhradených na podávanie monoklonálnych protilátok (infúzny covidový stacionár). Jedná sa o priestory, v ktorých sa pôvodne nachádzalo oddelenie Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Po podaní infúzie pacient zostáva ešte 1 hodinu v starostlivosti zdravotníkov a následne odchádza do domácej starostlivosti.

Kto indikuje liečbu ?

Manažment pacienta s indikáciou na podanie monoklonálnych protilátok a objednávanie  pacienta na podanie tejto liečby v NsP Myjava zabezpečuje všeobecný lekár. Liek môže indikovať lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, lekár v špecializačnom odbore pediatria, alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo.

Cieľom podávania monoklonálnych protilátok je zabrániť úmrtiu, alebo hospitalizácii, v indikovaných prípadoch je možné podať túto liečbu aj hospitalizovaným pacientom.

Pre koho je určená?

Pacienti starší ako 65 rokov.

Pacienti s obezitou a BMI viac ako 35.

Pacienti s renálnym zlyhaním (CKD G3 – G5) vrátane pacientov na hemodialýze a vrátane pacientov s nefrotickým syndrómom.

Pacienti s chronickým ochorením pečene v štádiu cirhózy alebo pokročilej fibrózy a prejavmi hepatálnej insuficiencie.

Pacienti s chronickým srdcovocievnym ochorením v štádiu srdcového zlyhávania alebo s významnou kardiálnou dekompenzáciou v minulosti.

Pacienti s artériovou hypertenziou v štádiu pokročilých orgánových komplikácií.

Pacienti s chronickým ochorením pľúc s chronickou respiračnou insuficienciou a s exacerbáciami vyžadujúcimi hospitalizáciu v minulosti.

Pacienti s cukrovkou 1. alebo 2. typu s pokročilými chronickými komplikáciami.

Pacienti s ťažkou formou Parkinsonovej choroby a inými neurologickými ochoreniami s rizikom respiračného zlyhania pri ochorení COVID-19.

Táto liečba je indikovaná u pacientov s vysokým rizikom ťažkého priebehu ochorenia, ktorí majú potvrdené ochorenie COVID-19 metódou RT-PCR alebo LAMP alebo prostredníctvom rýchlej PCR diagnostiky.

Imunokompromitovaní pacienti so závažnou poruchou imunity na základe rozhodnutia lekára. Medzi pacientov s rôznymi druhmi klinicky významných porúch imunitných mechanizmov patria napr. pacienti s Downovým syndrómom a obezitou alebo inou vrodenou chybou asociovanou s Downovým syndrómom, pacienti na aktívnej hematoonkologickej liečbe a po orgánových transplantáciách, alebo po transplantáciách krvotvorných buniek, pacienti so zle kontrolovanou infekciou HIV alebo na imunosupresívnej liečbe.

Kontakty na konzultácie pre lekárov

Kontaktné osoby v NsP Myjava na konzultácie pre lekárov

MUDr. Pavol Halaš, MPH:  034/69 79 161

MUDr. Antónia Malíková: 034/69 79 218

Všetky dokumenty s liečbou monoklonálnymi protilátkami sú zverejnené na stránke MZ SR: http://www.health.gov.sk/?monoklonalne-protilatky


Pridaj komentár