Policajti z Brodského chytili hľadačov pokladov


Policajti z Brodského prichytili pri čine dvoch mužov, ktorí mali s detektormi kovov prehľadávať okolie. Na ich podozrivé konanie upozornili políciu ľudia.

V čase zákroku, mali 56 a 69 roční páni zo Záhoria neoprávnene vyhľadávať archeologické nálezy. Historické predmety mali hľadať za pomoci detektorov kovov. Keď im detektor označil v zemi kovový predmet, motykou vyhĺbili jamu. Predmety, ktoré hľadali, už nestihli nájsť,“ uviedla polícia.

Policajti z Brodského mužom všetky nástroje zaistili a oboch na mieste obmedzili na osobnej slobode. Podozriví nakoniec skončili v celách policajného zaistenia a po vykonaní potrebných úkonov ich vyšetrovateľ prepustil na slobodu.

Hľadačov pokladov prichytila polícia z Brodského
Hľadačov pokladov prichytila polícia z Brodského

„Prípad vyšetrujeme ako prečin poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva. Za tento skutok by si samozvaní archeológovia mohli posedieť vo väzení 1 až 5 rokov,“ doplnila polícia.

Používanie detektorov kovov je zakázané

Hľadaním archeologických predmetov bez príslušného povolenia sa dopúšťate protiprávneho konania. Nemusí ísť len o priestupok, ale v závažnejších prípadoch sa môžete dopustiť aj trestného činu. Neodborným kopaním môže dôjsť k poškodeniu celého náleziska, ale aj prírody ako takej.

Ak predsa len niečo nájdete, musíte to ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom obce. Takýto nález je totiž majetkom Slovenskej republiky v zastúpení Pamiatkového úradu SR. Podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu je nálezom každá vec pamiatkovej hodnoty. Upozorňujeme, že používanie detektorov kovov je na celom území Slovenska zakázané,“ zdôrazňuje polícia.

Hľadačov pokladov prichytila polícia z Brodského
Hľadačov pokladov prichytila polícia z Brodského

Pridaj komentár