Myjavská mestská karta slúži nielen na sociálny taxík ale aj ako stravné seniorom


V máji 2019 zaviedla myjavská samospráva, ako jedna z mála na Slovensku, do praxe takzvaný sociálny taxík, ktorého úlohou je uľahčiť seniorom mobilitu v rámci mesta. NaZahori.sk o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.

Sociálny taxík slúži už takmer tri roky

Tento taxík stále funguje a využívať ho môžu obyvatelia s trvalým pobytom v Myjave a mestskej časti Turá Lúka vo veku nad 75 rokov a tí občania, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie a zároveň sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Mesto Myjava zo svojho rozpočtu poskytuje užívateľom sociálneho taxíka dotáciu vo výške 10,- €/mesačne. Túto sumu im vo forme kreditu dopĺňa na mestskú kartu.

V roku 2021 mesto evidovalo 618 aktívnych kariet. Deaktivovaných ich z rôznych dôvodov (úmrtie, zmena bydliska…) bolo 59, naopak pribudlo 104 nových užívateľov.

Vlani zazmluvnené taxislužby zrealizovali 7438 jázd

Na sociálny taxík má aktuálne mesto Myjava zazmluvnené tri taxislužby, ktoré v rámci zabezpečovania služby zrealizovali počas roka 2021 spolu 7438 jázd. Na tie samospráva prispela celkovou sumou viac ako 16 270,- €.

Najviac ľudí využilo sociálny taxík v septembri 2021

„Najviac ľudí využilo sociálny taxík v septembri 2021 – 235 užívateľov, naopak, najmenej sa ich previezlo v januári. Bolo to 130 držiteľov karty. Požiadavky na využívanie sociálneho taxíka stále pribúdajú a obyvateľom Myjavy, ktorí majú na službu nárok, pomáha prekonať problémy s dopravou najmä do a z nemocnice, či na nákupy,“ dopĺňa hovorca.

Mestská karta slúži seniorom aj na stravovanie

„Okrem toho seniori kartu používajú aj na stravovanie, kde samospráva poskytuje dôchodcom príspevok na jeden obed vo výške 0,50 €. Tie si užívatelia karty môžu vyzdvihovať v niektorej zo siedmich zazmluvnených gastroprevádzok. V roku 2021 tak držitelia mestskej karty odobrali spolu 36 892 obedov. To znamená, že mesto na ne prispelo sumou viac ako 18 400,- €. Najviac aktívnych stravníkov bolo evidovaných v novembri 2021 – 218 držiteľov karty a najmenej v júni 2021, kedy kartu pri platbe za obed využilo 187 ľudí,“ spresňuje Hrin.

Čo sa týka pravidelného využívania mestskej karty na obe poskytované služby, v roku 2021 ju aktívne využívalo 83 ľudí, len na sociálny taxík to bolo 350 ľudí a len na obedy 272 občanov.


Pridaj komentár