Na cyklotrase v Senici pribudlo nočné bodové solárne osvetlenie


Zdroj: OOCR Záhorie

Pre lepší komfort cyklistov i peších, ktorí využívajú cyklotrasu, ktorá v Senici začína pri areáli mestského kúpaliska a smeruje na Kunovskú priehradu, pribudlo na 2,5 kilometri dlhom úseku bodové orientačné osvetlenie. Päťsto solárnych pukov bolo nainštalovaných priamo do povrchu cyklotrasy v úseku od IBV Mlyny po futbalové ihrisko v mestskej časti Kunov, kadiaľ cyklotrasa na Kunovskú priehradu vedie.

Sami sme si uvedomovali a rovnako aj od občanov sme zaznamenávali požiadavky na osvetlenie cyklotrasy. Problém pri realizácii tohto nápadu nastal pri pozemkoch v bezprostrednom okolí cyklotrasy, ktoré nepatria mestu a naviac je tam aj mnoho neznámych vlastníkov. Z čoho vyplýva, že riešenie v podobe klasického verejného osvetlenia vo forme stĺpov by bola minimálne niekoľkoročná záležitosť podmienená pomerne komplikovaným vysporiadaním pozemkov s neistým výsledkom,“ vysvetlil primátor Senice Martin Džačovský a doplnil: „Cestné teleso samotnej cyklotrasy ale v našom majetku je, preto sme zvolili tento variant – zapustenie svetelných pukov do asfaltového povrchu cyklotrasy.

Samotná realizácia trvala dva dni, prevádzka cyklotrasy bola v tomto čase mierne obmedzená. Do povrchu vozovky sa po vyfrézovaní zapúšťali špeciálne LED svietidlá, takzvané svetelné puky, ktoré začínajú svietiť v šere alebo po zotmení. Svetelný prúd z nich smeruje do strán, nie smerom nahor, aby nedochádzalo k oslepovaniu cyklistov a chodcov a takisto k vyrušovaniu nočných živočíchov,“ upresnil Výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.

Na snímke zľava zástupca realizátorskej firmy Radek Rangelov, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Marek Neštický, primátor mesta Senica Martin Džačovský a výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie Martin Lidaj. 

Na nové osvetlenie senickej cyklotrasy sa prišiel pozrieť aj podpredseda TTSK Marek Neštický. „Takéto osvetlenie cyklotrás je veľmi zaujímavé, je to atraktívne ako pre cyklistov tak aj pre chodcov, ktorých osvetlenie v noci pekne naviguje. Prijal by som takéto riešenie aj na iné miesta, najmä menej osvetlené cyklotrasy v kraji. Trnavský samosprávny kraj sa snaží podporovať turizmus v kraji aj takouto formou a pokračovať bude aj v ďalších lokalitách. Jednou z priorít je momentálne dokončenie Moravskej cyklomagistrály,“  povedal na stretnutí podpredseda TTSK Marek Neštický.

“Po prvýkrát sa takéto solárne svetlá SolarEye začali používať v roku 2008. Odvtedy boli inštalované na cyklotrasách vo viac ako dvadsiatich krajinách Európskej únie i sveta a stali sa lídrom na trhu v danom segmente. Prvá inštalácia na Slovensku bola realizovaná na cyklotrase v Bratislave v roku 2020,“ uviedol zástupca realizátorskej firmy Bimission s. r. o. Senica Radek Rangelov.

Celkové náklady na inštaláciu bodového solárneho osvetlenia predstavujú 32.640 eur. Časť je financovaná z Fondu na podporu Trnavského kraja, časť hradená z rozpočtu OOCR Záhorie, do ktorej mesto Senica prispelo na základe súhlasu májového zastupiteľstva mimoriadnym dobrovoľným členským príspevkom v objeme 40.000 eur.

Realizácia osvetlenia senickej cyklotrasy je jedným z výstupov projektu „Podpora trvalo udržateľného cykloturizmu“ pre Horné Záhorie, ktorý OOCR Záhorie vypracovala v spolupráci s mestom Senica a ktorého celkový rozpočet predstavuje viac ako 40 tisíc eur. Druhým výstupom spomínaného projektu bude vybudovanie šiestich cyklonabíjacích staníc pre elektrobicykle, ktoré budú osadené v Senici, Skalici, Šaštíne-Strážach, Holíči, Smrdákoch a na hrade Branč,“ doplnil Lidaj.


Pridaj komentár