VIDEO Skalica: Poslanci schválili úver vo výške 730.000 eur aj zmenu rozpočtu


fotky: video prenos TV Skalica

Na Mestskom zastupiteľstve v Skalici, ktoré sa uskutočnilo 23. augusta 2021, schválili poslanci prijatie úveru na financovanie investičných akcií a bežných výdavkov v celkovej výške 730.000 eur ako aj zmenu rozpočtu.

Úver bol predmetom rozsiahlej diskusie, keď niektorí poslanci argumentovali, že brať úver na bežné výdavky je mimoriadne riskantným krokom. „Úver na kapitálové výdavky nevidím ako problém. Hradiť ale bežné výdavky rozpočtu z úveru je neštandardné riešenie. Bežné príjmy oproti roku 2020 sú vyššie o 200.000 eur, vyššie sú aj podielové dane. Do tohto roku sme vstupovali s prebytkom 800.000, ušetrili sme na neorganizovaní Trdlofestu a Skalických dní, zvýšili sme poplatky za odpad a zároveň znížili frekvenciu vývozu odpadu, krátili sa mzdy zamestnancov, zlúčili sa dve oddelenie úradu, zvýšili sa poplatky seniorom, kde sú tie peniaze,“ pýtal sa poslanec zastupiteľstva Vladislav Horňák.

„Návratné zdroje financovania budú použité vo výške 600.000 eur na financovanie schválených kapitálových výdavkov, ktoré z titulu výpadku kapitálových príjmov, by nebolo možné realizovať. Zároveň budú použité na financovanie investičných zámerov zo zásobníka plánu investícii na rok 2021 a prípadne na splátky istín. Zvyšných 130.000 eur navrhujeme použiť na úhradu bežných výdavkov, a to na kofinancovanie grantu na obnovu kultúrneho domu, na financovanie výdavkov mestskej polície, mestského úradu a manažment investícií,“ čítala dôvodovú správu primátorka mesta Anna Mierna.

Mesto informovalo v súvislosti s predpokladaným nenaplnením príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu, že oslovilo štyri komerčné banky so žiadosťou o predloženie ponuky komerčného úveru na financovanie bežných výdavkov a investičných akcií vo výške 730.000 eur s možnosťou predčasného splatenia, v prípade naplnenia kapitálových a bežných príjmov. Najvýhodnejšie vyšiel podľa primátorky úver zo Slovenskej sporiteľni.

Poslanci úver napokon schválili, keď zo 16 prítomných poslancov hlasovalo za desať, traja sa zdržali a rovnaký počet bol proti prijatiu úveru.

Skalickí poslanci zároveň schválili aj zmenu rozpočtu, kde zapracovali schválený úver a niekoľko ďalších zmien. Okrem týchto bodov schválili aj 150.000 eur z mestského rozpočtu na rekonštrukciu umelého trávnika na Letňáku, ako aj zvýšenie základného imania v spoločnosti Ryboprodukt, v ktorom má mesto podiel. 

Sľub poslanca po zosnulom Františkovi Kadlečíkovi zložil Matej Bellay. 

 

ilustračné foto:pixabay.com

 
Na pondelkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici 23. augusta 2021 bude jedným z hlavných bodov programu, schválenie úveru vo výške 730.000 eur. Mesto v dôvodovej správe vysvetlilo iba časť výdavkov,…
Video MsZ Skalica 23.8.2021 TV Skalica


Pridaj komentár