VIDEO: Na Výtvarnej Senici vystavuje 36 autorov


Bohaté zastúpenie námetov, pocitov, fantázie a farieb ponúka regionálna súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarná Senica 2021/2022 nainštalovaná v oboch výstavných sálach Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Výstava v ZOS Senica do 22. februára 2022

Pozrieť si ju môžete do 18.februára 2022,vstup je možný v režime OP, ale je prístupný aj virtuálne. NaZahori.sk o tom informoval Jaroslava Slezáková zo ZOS Senica.

„Je potešiteľné, že pandemická situácia, v ktorej už dlhý čas žijeme, negatívne neovplyvnila autorov výtvarných diel, a tak sme koncom minulého roka s radosťou privítali tridsiatich šiestich výtvarníkov z miest a obcí okresov Senica a Skalica, ktorí sa do súťaže zapojili so 115 dielami,“ doplnila Slezáková.

Odborná porota navrhla udeliť 15 ocenení

Odborná porota v zložení doc. akad. maliar Milan Rašla, vysokoškolský pedagóg VŠMU v Bratislave, Mgr. art. Peter Žúrek, pedagóg Strednej školy priemyselnej a umeleckej v Hodoníne a Mgr. art. Marko Vrzgula, maliar z Bratislavy odborne zhodnotila predložené výtvarné práce a navrhla udeliť 15 ocenení.

Kategória od 15 do 25 rokov

Mladšiu vekovú kategóriu autorov od 15 do 25 rokov zastupovala Laura Rehušová zo Senice, ktorá získala čestné uznanie za grafiky Les I. – II.

Kategória nad 25 rokov

Najpočetnejšie bola už tradične zastúpená veková kategória autorov nad 25 rokov.

V maľbe cenu za kolekciu nefiguratívnych diel dostala Zuzana Hodáňová z Holíča, za dielo Súmrak Miroslav Kinder z Brodského, za akryl Tradície III. Monika Sabo z Cerovej, za výtvarnú analýzu zátiší Mgr. Miloslav Šimek z Kuklova, za olej Liečivá rieka Mgr. Zuzana Šmehylová z Čárov a za obrazy s krajinárskou tematikou Kamila Učníková zo Skalice.

 Čestným uznaním boli v tejto kategórii ocenení Štefánia Haramachová zo Štefanova za dielo Cesta z kláštora, Mgr. Alena Kováčová zo Senice za nefiguratívne asambláže, Mgr. AMI – Anna Miľanová zo Senice za experiment v ilustrácii a Jaroslav Salay z Holíča za akryl Na holíčskej lúke.

Kategóriu kresba a grafika vo veku nad 25 rokov oboslalo deväť výtvarníkov s 21 výtvarnými prácami. Z nich odborná porota ohodnotila cenou Michala Kindera z Kútov za perokresbu Spoveď a čestným uznaním Libušu Csernákovú z Gbiel za ilustratívne spracovanie vidieckych motívov.

V kategórii priestorová tvorba boli udelené dve ocenenia. Jana Hajdinová zo Smrdák si odniesla diplom a cenu za kolekciu šperkov a Peter Pollák z Kopčian čestné uznanie za kolekcie dezertných súprav.

Na Výtvarnej Senici vystavuje 36 autorov 87 diel

Návštevníci tu majú možnosť vidieť maľbu, kresbu, grafiku, keramiku i šperky. Z techník sú zastúpené monotypia, akryl, olej, tempera, kombinovaná technika, ceruzka, perokresba, Tiffany technika, paverpol.

Kurátorom výstavy je Mgr. art. Peter Žúrek. Výtvarné diela ocenených autorov postúpia do krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja Výtvarné spektrum do Dunajskej Stredy.

Navštíviť ju môžete v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, Vajanského ulica do 18. februára 2022 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hodiny. Vstup je možný v režime OP – kompletne očkovaní alebo po prekonaní ochorenia COVID-19 (nie dlhšie ako 180 dní) a s respirátorom.

Výstavu si môžete pozrieť aj vo virtuálnej podobe https://osveta-senica.sk/vytvarna-senica-2022-vyhodnotenie/.

Súťaž a výstavu organizačne pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Výtvarnú Senicu 2021/2022 finančne podporilo Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré je jej vyhlasovateľom a odborným garantom a Coop Jednota, SD Senica.

Autor: Jaroslava Slezáková, ZOS Senica


Pridaj komentár