VIDEO: Čo s premnoženou lesnou zverou v okolí Stupavy?


Mestský úrad Stupava inicioval stretnutie zainteresovaných, s cieľom riešiť situáciu, ktorú spôsobuje nadmerný výskyt lesnej zveri v meste.

„Registrujeme podnety od obyvateľov na množiace sa strety priamo v centrálnej zóne, rovnako tak od Mestskej polície a motoristov, informuje o tom mesto Stupava.

V utorok 25.1.2022 uskutočnilo úvodné stretnutie zástupcov mesta a zainteresovaných strán –predstaviteľov Okresného úradu Malacky, Poľovníckeho združenia Mást, Občianskeho združenia Karpaty, Lesov SR, Štátnej ochrany prírody SR CHKO Záhorie, FirstFarms s.r.o., Mestskej polície Stupava, Okresného riaditeľstva policajného zboru Malacky a Národnej rady SR.

Stretnutie k premnoženej lesnej zveri zdroj: Mesto Stupava

 Po diskusii boli stanovené prvé kroky jednotlivých strán, ktoré by mali viesť k postupnému znižovaniu stavu danielej zveri v regióne Malých Karpát na potrebnú úroveň. Tá prispeje k tomu, aby boli obmedzené strety s obyvateľmi, škody na poľnohospodárskych a lesných produktoch aj nežiaduce vniknutia do dvorov.

Mesto Stupava preto osloví starostov okolitých obcí a bude s nimi koordinovať jednotlivé aktivity tak, aby bola táto téma riešená spoločne a komplexne.

„Radi by sme sa týmto obrátili aj na obyvateľov a apelovali na vás, aby ste sa počas pobytu v lese pohybovali po vyznačených chodníkoch, nerušili zver hlukom a mali svojich psov na vôdzke. Vzhľadom na nárast turistov, cyklistov a bežcov v priľahlých lesoch, ktorý priniesla pandémia, môže byť zver neustále rušená na svojich ležoviskách. Následne sa sťahuje na polia ku cestám, kde nachádza potravu a vyhne sa nečakaným a nepredvídateľným stretom s ľuďmi či psami. O ďalšom vývoji  budeme informovať, dopĺňa Stupava oficiálna stránka mesta.

Zdroj: Mesto Stupava


Pridaj komentár