Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Polícia vlani vypátrala 75 percent z celkového počtu hľadaných osôb v Trnavskom kraji


V rámci Trnavského kraja v roku 2021 bolo v pátraní 1716 osôb, čo je o 100 osôb menej ako v predošlom roku. Vypátrať sa polícii podarilo 75 percent z nich.

Vlani bolo v TT kraji 1716 osôb v pátraní

-1263 bolo hľadaných osôb a 876 osôb sa podarilo vypátrať

-453 nezvestných osôb a väčšinu, 405 osôb bolo nájdených

-v pátraní bolo 254 detí a mládeže do 18 rokov. V prevažnej väčšine išlo o úteky z detských domovov a resocializačných zariadení

-pátrači pátrali v 33 prípadoch po totožnosti neznámych ľudských pozostatkov a stotožniť ich sa podarilo v 5 prípadoch

Dôvody pátrania sú viaceré

-pri nezvestných dospelých osobách ide napr. o útek z dôvodu životnej zmeny, keď osoby nechcú zotrvať v doterajšom spôsobe živote

-u starších osôb eviduje polícia odchod z domu napr. za spomienkami, kamarátmi

-strata orientácie v teréne

-rôzne duševné poruchy osôb

-osoby si odchodom z domu riešia osobné problémy

-v prípade hľadaných osôb ide zväčša o úteky pred spravodlivosťou, osoby sa vyhýbajú trestnému konaniu, niektorí nenastúpia na výkon trestu

Pátranie po deťoch a mladistvých má svoje špecifiká

Najčastejšie polícia eviduje úteky z domov a resocializačných zariadení. Deti a mládež sa priečia rozhodnutiam súdov a pri vhodnej príležitosti sa snažia utiecť. V prípade únosov, ide zväčša o spory medzi rodičmi.

Mylná domnienka

Polícia sa v praxi stretáva s mylnou domnienkou ľudí, že s nahlásením osoby treba počkať aspoň h a až potom sa obrátiť na políciu. Najmä pri deťoch, mládeži, starých alebo psychicky labilnejších osobách sa odporúča kontaktovať políciu hneď..

„V naliehavej životnej situácii odporúčame neriešiť problém útekom, skôr vyhľadať odbornú pomoc a snažiť sa vyriešiť problém,“ upozorňuje  Polícia SR – Trnavský kraj .


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár