Nákladiaky majú na Troch kráľov výnimku na dojazd


Prezídium Policajného zboru povoľuje všeobecnú výnimku (podľa § 140 ods. 3 zákona o cestnej premávke) na deň pracovného pokoja 6. januára 2022 .  

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napríklad stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy (podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona cestnej premávke), ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,“ dopĺňa Michal Slivka, hovorca Prezídia policajného zborru SR.


Pridaj komentár