Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Prezidentka navštívila základnú školu v obci Rohožník


NaZahori.sk

Slovensko bola krajina, ktorá mala zatvorené školy skoro najviac zo všetkých škôl OECD. Pokiaľ hovoríme o druhom stupni, bolo to minimálne 6 mesiacov, v niektorých okresoch dokonca viac, uviedla v Rohožníku prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Ako doplnila, projekt letných škôl, počas ktorých sa deti môžu dovzdelávať, víta. „Po komunikácii s nimi musím konštatovať, že sú spokojné, pretože je to skôr hravé a zážitkové učenie bez skúšania a písomiek. V každom prípade máme za sebou náročný školský rok. Všetci veríme, že ten budúci bude lepší,“ doplnila prezidentka.

Do letnej školy nastúpilo v Rohožníku 36 detí. „Učitelia boli tejto myšlienke naklonení, niektorí rodičia viac, niektorí menej. Z prvého stupňa je v škole 14 detí a 22 žiakov je z druhého stupňa. Je dobré, že máme rôzne zloženie, keďže sme škola, ktorá sa venuje integrácii detí. Aj keď sa im asistenti venovali počas dištančného vzdelávania, oni potrebujú osobný kontakt,“ informovala riaditeľka základnej školy v Rohožníku Marta Pfeilerová.

 Prezidentka pozitívne hodnotí, že v novom školskom roku by nemalo dochádzať k zatváraniu celých škôl. „Všetky dáta smerujú k tomu, že situácia bude náročná. Podľa informácií po stretnutí s ministrom zdravotníctva bude pravdepodobne október náročný, ale vzhľadom na stupeň zaočkovanosti a aj na to, že mnohí ľudia majú istý stupeň protilátok po prekonaní ochorenia COVID-19 sa mohlo pristúpiť k tomu, že sa nebudú zatvárať celé školy,“ doplnila Čaputová.

„Do letnej školy sme sa zapojili z toho dôvodu, že dištančné vzdelávanie trvalo mimoriadne dlho a deti majú obrovské problémy. Snažím sa im takto pomôcť zopakovať a precvičiť učivo zážitkovou formou. Na druhej strane sme chceli aby tu bola aj socializácia, ktorá chýbala. Keď nastúpil druhý stupeň do škôl, bol veľký problém vo vzťahu medzi deťmi. Mnohé si odvykli komunikovať so spolužiakmi, to mi pripadalo ako jeden z najväčších problémov a museli riešiť problémy so správaním,“ upozornila riaditeľka školy v Rohožníku.

Ministerstvo školstva tento rok podporilo na celom Slovensku 419 základných škôl sumou 1.118.000 eur. „Okrem základných škôl sa tento rok mohli prihlásiť do programu aj stredné odborné školy či konzervatóriá. Žiakom môžu ponúknuť náhradu praktického vyučovania a umeleckej praxe, ktoré bolo počas druhej vlny pandémie možné realizovať len v obmedzenej miere. Žiaci vďaka tomu budú môcť získať praktické zručnosti a schopnosti vo svojom študijnom odbore. Do projektu sa zapojilo celkovo 34 stredných škôl – podporené sú všetky a to sumou 103 500 eur. Zoznamy podporených ZŠ a SŠ nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/20156.pdf  a https://www.minedu.sk/data/att/20155.pdf. Cieľom projektu je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli, alebo sa prehĺbili v dôsledku pandémie,“ doplnila Veronika Valášková z komunikačného oddelenia ministerstva.


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár