Pripomienkujte urbanistickú štúdiu v senickej časti Kunov -Horný Majer


Na základe zámeru spoločnosti Horný majer s.r.o., Kunov, realizovať lokalitu rekreácie, vybavenosti a bývania, spoločnosť pristúpila k obstaraniu urbanistickej štúdie riešiacej usporiadanie predmetného priestoru, ktorá bude po prerokovaní slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky platného územného plánu mesta.

„V zmysle Zadania urbanistickej štúdie, ktoré bolo odsúhlasené mestom Senica ako príslušným orgánom územného plánovania garantujúcim komunálne záujmy a ktorého súčasťou bola podmienka prerokovať návrh urbanistickej štúdie s dotknutými orgánmi Vám týmto oznamujeme PREROKOVANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE – Lokalita ,,Horný Majer” Kunov. Predmetná dokumentácia je zverejnená na stránke https://triplan.sk/aktualne-projekty/ a bola tiež doručená v papierovej forme Mestu Senica,“ informuje na svojej web stránke mesto.

Kunov pripomienkovanie urbanistickej štúdie mapa zdroj: Mesto Senica

Čo by malo v danej lokalite “vyrásť” ?

V danej lokalite by mali byť napríklad autocamping, polyfunkčné zóny vybavenosti, služieb, bývania, plochy agroturistiky, rekreácie a športu, plochy zelene s realizáciou prvkov ekologickej stability, plochy individuálnej chatovej rekreácie a pod.

Kde môžete pripomienkovať daný zámer?

Pripomienky k zámeru môžete posielať na adresu Horný majer s.r.o., Kunov 24, Senica, PSČ 905 01 v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu.

Kunov pripomienkovanie urbanistickej štúdie zdroj: Mesto Senica

Prílohy

OZNAM_Horný Majer

(pdf – 52.02 kB)

Sprava_US

(pdf – 631.51 kB)

US-00-TITULNA-STRANA

(pdf – 875.37 kB)

V-02-KOMPLEXNY-URBANISTICKY-NAVRH-1

(pdf – 2.16 MB)

V-03-KOMPLEXNY-URBANISTICKY-NAVRH-2

(pdf – 2.92 MB)

V-04-VYKRES-VEREJNEHO-DOPRAVNEHO-VYBAVENIA

(pdf – 3.36 MB)

V-05-VYKRES-VEREJNEHO-TECHNICKEHO-VYBAVENIA

(pdf – 1.9 MB)

V-06-NAVRH-VYNATIA-PP

(pdf – 2.46 MB)

V-01-SITUACIA-SIRSICH-VZTAHOV

(pdf – 3.46 MB)

V-07-VIZUALIZACIA

(pdf – 2.26 MB)

V-08-VIZUALIZACIA

(pdf – 3.46 MB)

Zdroj: Mesto Senica www.senica.sk


Pridaj komentár