Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky


Mesto Malacky pracuje na Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2022-2030. NaZahori.sk o tom informivala Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta.

Ako sa budú Malacky meniť počas najbližších rokov a ako budú vyzerať v roku 2030? Čo treba urobiť pre zlepšenie dopravy, pre kvalitu životného prostredia, pre dostupnú zdravotnú či sociálnu starostlivosť? Odpoveď na  tieto otázky dá Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2022 – 2030, ktorý v tomto období vzniká. Ide o základný strategický dokument, ktorý spolu s územným plánom definuje priority rozvoja mesta. 

Malacky začali na PHSR pracovať počas tohto leta. Pod gesciou vedenia mesta sa stretávajú pracovné skupiny pre päť základných oblastí:

  • udržateľná mobilita a technická infraštruktúra 
  • zdravotná a sociálna starostlivosť
  • životné prostredie
  • školstvo a šport
  • cestovný ruch, kultúra a kreatívny priemysel

Členovia jednotlivých pracovných skupín analyzujú a pomenúvajú základné problémy mesta, napríklad: v oblasti mobility to je prehustená doprava (vrátane tranzitu cez centrum mesta), nevyhovujúci technický stav ciest či úrovňové križovatky železnice s cestami. 

Zdravotníctvo trpí predovšetkým nedostatkom pediatrov a vysokým vekom pracujúcich lekárov, situáciu v sociálnej oblasti komplikuje nedostatok nájomných bytov, nedostatok opatrovateliek, nedostatočná kapacita pobytových zariadení a chýbajúce služby pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami.

 V oblasti životného prostredia je problémom veľké množstvo komunálneho odpadu, nedostatočné triedenie či vysoká energetická náročnosť budov.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja nielenže pomenúva smer a priority rozvoja mesta, ale uvádza aj spôsoby riešenia existujúcich problémov. Zároveň slúži ako podklad pre uchádzanie sa o externé zdroje – to znamená, že ak bude mesto v budúcnosti podávať žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov, svoju žiadosť podporí aj argumentom, že príslušný projekt sa nachádza aj v PHSR Malaciek.  

Z rokovania pracovných skupín vzíde spoločný návrh PHSR 2022 – 2030. O jeho definitívnej podobe rozhodne mestské zastupiteľstvo.  

 

ilustračné foto  zdroj: thinkstock.com

 
Podvodníci sa znova pokúšajú získať peniaze od seniorov, a to aj v meste Malacky.
 
 
 
 
 
 
 
fotky zdroj: malacky.sk

 
Obranca Štefan Kovárik, ktorý hral v FC Malacky od jeho vzniku v roku 2013 až do konca uplynulej sezóny, sa pred tou aktuálnou rozlúčil s Malackami.
 
 
 
 
 
 
 
zdroj: FB malacky.sk

 
V hodnotení práce s portálom Odkaz pre starostu v kategórii samospráv do 20 tisíc obyvateľov za rok 2020 mesto Malacky skončilo dvakrát prvé.
 
 
 
 
 
 
 
foto: FC Žolík Malacky

 
Futbalisti FC Žolík Malacky si v 8. kole III. ligy BFZ dokonale napravili chuť po minulo týždňovej prehre 0:2 v Rusovciach.
 
 
 
 

 

 

 

 


Pridaj komentár