Referendum k zámeru prekladiska MLC v Holíči


Multimodálne logistické centrum (MLC) – ide o logistické centrum, ktoré investičná skupina zamýšľa postaviť na okraji mesta Holíč. 

“Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie logistického a priemyselného areálu, ktorého jadrom bude Multimodálne logistické centrum (MLC). MLC má predstavovať koncový aj východzí bod kapacitnej trasy medzi Ďalekým východom, ďalšími oblasťami (hlavne krajinami Stredného východu) a Strednou Európou. Táto trasa má slúžiť predovšetkým pre racionálnu prepravu kontajnerov po mori s využitím kapacitného prístavu Constanta po dunajskej vodnej ceste a odbočke od Dunaja k Holíču,” píše sa k zámeru na Enviroportále Ministerstva životného prostredia. Viac TU: https://www.enviroportal.sk

Týmto projektom sa zapodievalo Mestské zastupiteľstvo v Holíči už v roku 2015, 2017 a následne v roku 2021. 

“Ako každý projekt, aj tento má svoje výhody a nevýhody. Mohol by priniesť 500 nových pracovných príležitostí, čo nebude zanedbateľná skutočnosť, ak sa bude znižovať výroba vo firmách automotive. Rovnako dôležitý je finančný prínos z výberu daní, aby sme mohli rozvíjať infraštruktúru. Prípadne budovať priestory pre rozvoj zdravotníctva. Investor by zároveň vybudoval cestu, ktorá by mohla fungovať ako obchvat na danej strane mesta. Nevýhodou projektu je, že by mal byť na dohľad od nášho zámku,” informuje na sociálnej sieti primátor Holíča Zdenko Čambal.

Mestské referendum k MLC

“Rozhodnúť môžu iba poslanci. Rozhodnutie nie je v kompetencii primátora a ani by som takú kompetenciu nechcel. Právo rozhodnúť, majú len ľudia. Trvám na zachovaní barokového priestoru a na všetkom, čo je výhodné pre našich občanov. Preto referendum. Predložím takýto návrh na Mestskom zastupiteľstve a ľudia sa rozhodnú,” doplnil Zdenko Čambal – Holíč.


Pridaj komentár