Referendum s otázkou, ako ju sformuloval petičný výbor, nie je v súlade s ústavou


Ústavný súd SR v stredu 7.7.2021 rozhodol, že referendum s otázkou, ako ju sformuloval petičný výbor, nie je v súlade s ústavou.

Rozhodnutie Ústavného súdu je záväzné a znamená, že takéto referendum nemôže byť vyhlásené. 

Vyhlásenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej. 

“Vnímam frustráciu ľudí z politického vývoja na Slovensku. Rozumiem aj dôvodom ich nespokojnosti a tomu, prečo si mnoho občanov želá nové voľby. Chcem preto požiadať všetkých verejných činiteľov, aby túto nespokojnosť nevyužívali na spochybňovanie rozhodnutia Ústavného súdu SR. Z úst opozičných aj koaličných predstaviteľov dnes počúvam, že referendum sa malo konať. Keď vidím takúto zhodu môžem skonštatovať, že im nič nebráni, aby želaniu ľudí vyhoveli. Stačí zvolať schôdzu parlamentu, prijať na nej zmenu ústavy o možnosti konať referendum. Následne prijať uznesenie parlamentu, ktorým prezidentku požiadajú o vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Nie teda na základe petície občanov, ale na základe uznesenia NRSR. Takéto referendum neodkladne vyhlásim,” doplnila prezidentka SR.

“Zároveň by som chcela uviesť na pravú mieru niektoré informácie ohľadom môjho konania. Zaznamenala som vyhlásenia, že mojou povinnosťou bolo rešpektovať vôľu podporovateľov referenda a vyhlásiť ho bez toho, aby som sa obrátila na Ústavný súd. Ak by som tak naozaj postupovala, vyhlásila by som referendum, ktorého otázka nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Táto skutočnosť by sa skôr čo neskôr ukázala, ak by niekto konanie takého referenda či jeho výsledky napadol na Ústavnom súde. Ústavný súd by skonštatoval, tak ako dnes, nesúlad referenda s ústavou a výsledok referenda by bol neplatný. Stalo by sa tak po mesiacoch kampane, miliónoch eur vynaložených na organizáciu referenda a po zmarení dôvery ľudí, že svojou účasťou v referende priamo rozhodujú o dôležitej otázke verejného záujmu. Zodpovednosť za to, či otázka referenda je v súlade s ústavou má ten, kto otázku navrhol, nie prezidentka a ani ústavný súd, ktorý o jej neústavnosti rozhodol. Rozhodnutie ústavného súdu ako vrcholného orgánu ochrany ústavnosti, musíme všetci rešpektovať, bez ohľadu na to, či sa nám páči alebo nie. Verejnosti ale aj verejným činiteľom chcem pripomenúť, že každý, kto sa v Slovenskej republike ujal verejnej funkcie musel zložiť sľub, že bude dodržiavať ústavu a zákony štátu. Dodržanie tohto sľubu preto nemôže byť kritizované ako pošliapanie práv iných. Ako som už verejne vyhlásila, inštitút referenda podporujem a myslím si, že ľudia by mali mať právo aktualizovať svoju vôľu aj mimo štvorročného cyklu. Musí to však byť spôsobom, ktorý je v súlade s ústavou,” spresnila Zuzana Čaputová.

 


Pridaj komentár