Hranice Brodské-Lanžhot sú otvorené len pre osoby pomáhajúce v postihnutej Morave


NaZahori.sk

Od 5.7.2021 je Slovensko v II. fáze, ktorá zaviedla intenzívne kontroly na hraniciach v určených časoch. Niektoré malé, menej dôležité miesta na prekračovanie vnútorných hraníc sa uzavreli. Medzi nimi boli aj Skalica – Sudoměřice (stará cesta) a Brodské – Lanžhot na Záhorí.

V II. stupni, teda oranžovej fáze, má prejsť kontrolou väčšina osôb vstupujúcich na územie SR. Čas kontroly je striktne určený v závislosti od kategórie hraničného priechodu. Viac tu: https://www.nazahori.sk/myjava/item/4839-uzatvorenie-hranic-v-skalici-a-brodskom-na-zahori-a-vo-vrbovciach-a-starej-myjave-na-kopaniciach

Včera 6.7.2021 zverejnili niektoré médiá informáciu, že sa otvoril hraničný priechod Brodské -Lanžhot. K tejto skutočnosti sme zaslali polícii otázky. NaZahori.sk odpovedala hovorkyňa polície KR PZ v Trnave Zlatica Antalová.

Polícia Trnavského kraja zverejnila na sociálnej sieti v pondelok, že budú zatvorené dva menšie priechody v kraji Skalica – Sudoměřice (stará cesta) a Brodské – Lanžhot

Z akého dôvodu bol jeden z nich otvorený?

Policajti umožňujú prechod cez HP Brodské – Lanžhot osobám, ktoré poskytovali a naďalej poskytujú pomoc pri odstraňovaní následkov prírodnej katastrofy v postihnutej oblasti, v Českej republike. Pre ostatné osoby zostáva HP zatvorený.

Kto o otvorení priechodu rozhodol?

O otvorení HP pre osoby, ktoré dobrovoľne pomáhajú v postihnutých oblastiach na Morave, rozhodlo vedenie Krajského riaditeľstva PZ v Trnave po dohode s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ.

Nie je to proti uzneseniu vlády 386/2021 z 30. júna 2021?

Otvorenie HP riešilo vedenie KR PZ v Trnave s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ. Zároveň sme požiadali úrad o zmenu Uznesenia vlády SR, v ktorom žiadame o zmenu režimu na HP Brodské – Lanžhot, z vyššie uvedených dôvodov.

 

 


Pridaj komentár