Riaditeľ skalickej nemocnice hodnotí prvý polrok 2021


,,Pandémia preverila naše schopnosti a odbúrala všetky očakávania“ zhodnotil v rozhovore riaditeľ Fakultnej nemocnice AGEL Skalica MUDr. Jakub Rybár.

Ako by ste zhodnotili prvý polrok 2021 vo vašej nemocnici?

Rád by som podotkol, že prvý polrok roka 2021 je pre mňa  zároveň prvým polrokom vo funkcii riaditeľa Fakultnej nemocnice AGEL Skalica. Rok 2020 aj prvá polovica roka 2021 sa v našej nemocnici, podobne ako v iných objektoch hospodárskej mobilizácie, niesli v znamení pandémie covid-19. Najmä prvý štvrťrok, kedy bola druhá vlna epidémie koronavírusovej infekcie na svojom vrchole, preverila pripravenosť zamestnancov nemocnice. Kládla najväčšie nároky na individuálne schopnosti a sily zdravotníckeho personálu nemocnice a predstavovala dlhodobú vysokú záťaž, ktorá mala samozrejme dopad aj na psychiku zamestnancov. S postupným odznením druhej vlny sme pocítili všetci uvoľnenie a obnovili sme činnosť vo všetkých oblastiach poskytovania nemocničnej diagnostiky a liečby. 

Bol výnimočný kvôli pandémii koronavírusu. Čo bolo najväčšie negatívum, malo toto obdobie aj niečo pozitívne pre nemocnicu? 

Za najväčšie negatívum celej situácie určite považujem výrazné obmedzenie plánovanej operatívy a ambulantných vyšetrení, aj keď neprichádzalo k úplnému ochromeniu základnej ambulantnej  starostlivosti, ako tomu bolo v marci a apríli roka 2020. V prvom štvrťroku 2021 bola situácia najvážnejšia. Najtvrdšie opatrenia boli časovo naviazané na obdobie január až marec 2021, kedy pandémia udrela v plnej sile a boli sme nútení úplne zastaviť plánovanú operatívu. Oddelenia, ktoré boli reporfilizované k inému účelu ako je ich primárne zameranie, pocítili dosah pandémie na výkonoch najzásadnejšie. Celkovo sme vykonali cca 1700 operačných výkonov za obdobie posledného polroka, čo je v porovnaní s nepandemickým rokom 2019 pokles o cca 20%. Obdobný trend bol zaznamenaný aj v zobrazovacích vyšetreniach, pokles rádiologických vyšetrení zo 42 na 35 tisíc predstavuje zníženie o cca 19%.Veľkú záťaž s súvislosti s testovaním na covid-19 sme evidovali u pracovníkov mikrobiológie a mobilnej odberovej jednotky. Ďalší hendikep, ktorí pocítili najmä pacienti, je zákaz návštev. U pacientov v terminálnych štádiách ochorenia to bol najväčší problém. 

Ako pozitívum vnímam, že hneď 7. januára sme začali s očkovaním zamestnancov a neskôr po spustení online registrácie aj civilných osôb. Za prvý polrok vakcinácie sa nám podarilo podať viac ako 20 tisíc dávok vakcíny Pfizer. Ešte koncom januára bol vytvorený výjazdový očkovací tím a mohli sme začať s očkovaním v zariadeniach pre seniorov. Uskutočnili sme 36 výjazdov a očkovací tím takto mohol takto zaočkovať cca 800 obyvateľov a zamestnancov v 17 zariadeniach sociálnych služieb. Za negatívum v tomto smere určite považujem počiatočný nedostatok vakcín. Od mája, keď sa tento problém podarilo odstrániť, sme mohli navýšiť kapacitu očkovania na 300 očkovancov za deň. 

Zmenilo sa správanie pacientov za uvedené obdobie? Ak áno, v čom? 

Treba povedať, že na celej situácii bolo mimoriadne náročné, že druhá vlna udrela s neočakávanou silou, trvala dlhšie a vzhľadom na počiatočný nedostatok vakcín, bolo ťažké odhadnúť, kedy sa situácia začne meniť k lepšiemu. Vykonali sme množstvo zmien v organizácii poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Boli sme nútení implementovať  v krátkom čase množstvo nariadení, vydávať manuály, rozhodnutia a prijímať veľa rýchlych a efektívnych riešení. S nesmiernym potešením som sledoval zasadnutia krízového štábu nemocnice, ktoré pomáhali eliminovať negatívny dopad pandémie a posúvať hranice bežného poskytovania zdravotnej starostlivosti v prospech pacienta a jeho liečby. Mnoho ľudí prekvapilo, že aj úplne zdravých jednotlivcov, ktorí dovtedy nepociťovali žiadne ťažkosti, pripútal závažný priebeh covid infekcie na lôžko, alebo mali riadené dýchanie s podporou umelej pľúcnej ventilácie. Napriek mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácii, napriek veľkému počtu liečených ťažkých stavov koronavírusovej infekcie, napriek preťaženosti personálu a nedostatku covidových lôžok nás pacienti zahrňovali podporou a ukazovali nám svoju lepšiu tvár. Prichádzalo nám veľa pochvál, poďakovaní a ocenení od pacientov a ich blízkych a úcta k zdravotníckym pracovníkom sa posilnila, čo ma teší. 

V porovnaní s inými rokmi, koľko ste ošetrili, resp. hospitalizovali pacientov?

V prvom polroku roka 2021 v čase druhej vlny pandémie covid-19 bolo vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica hospitalizovaných 4691 pacientov. V porovnaní s necovidovým rokom 2019 klesol počet hospitalizácií za prvý polrok tohto roka o 13,8%., na druhej strane sa výrazne zvýšil počet kriticky a ťažko chorých pacientov na covid 19. Najväčší nápor z ohľadom na vysokú obsadenosť lôžok pocítil personál oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a oddelenia vnútorného lekárstva.

Na čo ste hrdí? Čo považujete vo vývoji posledného polroka za najdôležitejšie? 

Napriek zložitej situácii v zdravotníctve sme dokázali dotiahnuť plánované projektové zámery. Za najvýznamnejšie považujem modernizáciu onkologickej liečby jej presunutím do  dôstojnejších a lepšie vybavených priestorov s väčšou kapacitou infúznej terapie. V podmienkach nového onkologického centra môže byť súčasne podávaná chemoterapia pacientom na 18 lôžkach.

Podarilo sa nám predstaviť verejnosti nové operačné techniky a inovácie vo vybavení chirurgických odborov nemocnice. Ortopedické oddelenie začalo v tomto roku používať pri liečbe zlomenín horného konca stehennej kosti nový systém fixácie Femoralnecksystem (FNS). Urologické oddelenie má k dispozícii k extrakcii močových kamienkov dva nové prístroje – jeden na báze lasera a druhý na princípe ultrasonografickej a balistickej energie na rozbíjanie väčších kameňov. Chirurgické oddelenie zvýšilo úroveň laparoskopickej operatívy. Všetky uvedené inovácie pomáhajú znižovať riziká operácií a tým zvyšovať bezpečnosť operačnej liečby v skalici pre pacienta. Nízka invazivita zákrokov predstavuje šetrnejší zásah do organizmu pacienta, menej bolesti a rýchlejšiu rekonvalescenciu. 

Nové moderné lôžka s rôznym stupňom bezpečnosti a vybavenia podľa náročnosti starostlivosti sme získali pre onkologickú terapiu, chirurgickú jednotku intenzívnej starostlivosti a intenzivistické lôžka na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Investíciou do vyššieho štandardu liečby je aj nové vybavenie v terapii závažných stavov covid infekcie. S podporu spoločnosti Schaeffler sa nám podarilo získať prístroj k spriechodneniu dýchacích ciest u pacientov s nákazou covid-19. 

Na Deň detí 1. júna sme otvorili v pavilóne pediatrie a pôrodnice novú ambulanciu pre deti a dorast, ktorá aktuálne vykonáva aj očkovanie detí vo veku 12 až 14, ale naďalej prijíma nových pacientov.

Ako veľké pozitívum vnímam aj  online prieskum spokojnosti pacientov po vyšetrení v ambulancii špecialistu alebo po hospitalizácii na lôžkovom oddelení, na základe čoho pacienti hodnotia teraz služby nemocnice už s pohodlia domova.

Darí sa vám riešiť všeobecný personálny nedostatok ľudí v zdravotníctve?

Počas druhého štvrťroka sme rozbehli v spolupráci s personálnym oddelením niekoľko nových náborových aktivít. Dokázali sme prilákať študentov medicíny a ďalších odborov, tiež absolventov stredných škôl na zdravotnícke pracoviská nemocnice prostredníctvom aktivít Deň s primárom a Deň s vedúcou sestrou. Nádejné posily mohli navštíviť prostredie vybraných oddelení a sledovať svojich potenciálnych kolegov pri vizite a výkone ostatných činností. Zapájame sa do  rezidentského programu pre lekárov, mladých  zdravotníkov zapájame po nástupe do nemocnice do špecializačného štúdia. Čas ukáže, aké účinné je zavedenie týchto opatrení v praxi a či prinesie očakávaný výsledok vo forme dostatku personálu pre nemocničnú liečbu. Celkovo sú chýbajúci zdravotnícky pracovníci závažným celoštátnym problémov, ktorý sa snažíme intenzívne aj v našej nemocnici riešiť.

Skalica, nový onkologický pavilón

29.5.2021

One thought on “Riaditeľ skalickej nemocnice hodnotí prvý polrok 2021

  1. dobrý den,táto záležitosť ma trápi 3 mesiace bola som u vás v skalickej nemocnici hladať prácu,mám opatrovatelský kurz,pracovala som dss v holíči,no prišla som na personálne oddelenie spýtať sa na prácu,prišla som ku dverám personalnej pracovníčky,dvere mala otvorené,pani mala rozhovor hovorila z nejakou ženou,počkala som,nech si vybavý stránku z dotyčnou osobou,personalistka ma videla,ale nereagovala,po 20 minutach aj ked videla že tam stále stojím zatvorila mi dvere pred nosom aj bez toho že by sa ma opítala čo potrebujem,alebo hladám, a za ten čas čo som strávila pred jej dverami som si vypočula podotýkam nechtiac,že sa celí čas rozpráva z kamarádkou,z ktorou rozoberala jej osobné problémy ktoré si mohli rozobrať v pohodlí domova,a nie cez pracovný čas ,som znechuťená,to je asi tak v krátkosti čo som chcela,z pozdravom hana lorencová,holíč,prajem pekný den

Pridaj komentár