Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

FOTO: Rovensko – história


zdroj: Obec Rovensko

Obec sa prvý raz spomína v písomnostiach v roku 1439 pod terajším názvom Rovensko. Po roku 1722 patrila obec rodine Apponyiovcov, Révayovcov, Moteľockovcov, Pežkovcov,Jeszenákovcov, Majthéniovcov.

Od roku 1846 rodine Windischagrätzovcov a od roku 1892 Hávorovcov, Petrovicsovcov, Tomcányvcov a Horeckovcov. Títo sa zdržiavali v obci len na troch majeroch. Dovtedy bola pôda veľmi roztrúsená. Mimo panskej pôdy mali malé kúsky i poddaní, robotníci a malí roľníci. Po poliach bolo veľa ciest a chodníkov.

Na návrh veľkostatkára Hávora sa v rokoch 1899 a 1900 začalo so sceľovaním, ktoré trvalo do roku 1904. Po ukončení zostali len 2 veľkostatky. Tie patrili veľkostatkárovi Kuffnerovi. Bol ich majiteľom do roku 1933. Budovy a pozemky si odkúpili miestni občania. Len časť jedného majera odkúpil Breclavský cukrovar. Ten ho neskôr predal poslednému veľkostatkárovi Čápkovi – Vernerovi, ktorý ho vlastnil až do roku 1948.

[pinf_eventgallery event=’rovensko20211010′ attr=images mode=lightbox max_images=14 thumb_width=120 ]

V 18. storočí bolo rozšírené vinohradníctvo. Vinice sa rozprestierali v časti Vinohrady. Spomína ich aj Matej Bel v práci Zemepisno dejepisné poznatky o novom Uhorsku, IV. zväzok z roku 1743.

V minulosti sa obci nevyhýbali živelné pohromy. Za povstania Štefana Bočkaia začiatkom 17. storočia- v roku 1608, bola obec úplne vypálená. Kvôli ohňu odišli i Habáni, ktorí sem prišli okolo roku 1547 na pozvanie grófa Nyáryho de Bedegth, brančského zemepána. Ich dvor bol vypálený oddielmi Gabriela Betlema, ktoré ustupovali z Hodonína 21. novembra 1623. V roku 1866 vznikla epidémia cholery, kedy zomrelo 28 obyvateľov.

Najstarší údaj o sčítaní obyvateľstva je z roku 1869. Vtedy bývalo v Rovensku 466 ľudí a v roku 1910 tu žilo 517 obyvateľov. Ich počet stúpal až do roku 1961, kedy bolo maximum 607 obyvateľov. Odvtedy prišlo k poklesu osadníkov, pretože mladí ľudia odchádzali z obce za prácou a bývaním do blízkej Senice. Až v posledných rokoch ich počet vzrástol.

Prvé vyučovanie detí sa začalo v roku 1875. Učiteľom sa stal Juraj Ivácek, vyučený murár. Počas služby na vojne sa naučil čítať a písať, preto viedol vyučovanie. Učilo sa len v zimných mesiacoch, v hociktorom súkromnom dome. Do roku 1900 vlastnili obchody v Rovensku Židia. Dobre sa im darilo až do otvorenia družstevného obchodu s potravinami, ktorý bol ich veľkým konkurentom. Po čase sa odsťahovali nevedno kam.

Zdroj: Obec Rovensko


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár