Senica má pamätnú mincu k 625. výročiu udelenia mestských privilégií


V rámci cyklu stredajších letných prednášok „Leto v múzeu“ v stredu 18.8.2021 primátor Senice Martin Džačovský predstavil pamätnú mincu, ktorá bola vyrobená pri príležitosti 625. výročia udelenia mestských privilégií Senici. 

Všetci prítomní na historickej dišpute v mestskom múzeu, ktorej témou bol „Senický poklad a peniaze v minulosti“ autorov kurátora mestského múzea Tomáša Motusa a historika Jána Petra, ju dostali ako milú pozornosť stredajšieho podvečera.

„Aj takýmto spôsobom sa snažíme pripomínať históriu nášho mesta, ktorá je naozaj bohatá. A tohtoročné 625. výročie od udelenia mestských výsad pre Senicu je ideálnou príležitosťou ako pripomínať dôležité momenty z histórie nášho mesta a vytvárať tak základ pre zdravý lokálpatriotizmus,“ uviedol pri predstavení pamätnej mince primátor Džačovský.

Minca s priemerom 25 milimetrov, ktorá je vyrobená z kovovej zliatiny vo farebnom prevedení ako bronz, má na jednej strane vyobrazený námet s postavou svätého Martina s mečom – patróna Senice a latinským nápisom „SIGILLUM OPPIDI SENIC 1396“. Vyrazená grafika je inšpirovaná stredovekou mestskou pečaťou Senice.

Na opačnej strane mince je zasa vyrazený nápis odkazujúci na 625 rokov od udelenia mestských privilégií pre Senicu. Tie jej udelil panovník Ctibor zo Ctiboríc. Stalo sa tak presne 24. júna roku 1396. Listina z tohto obdobia sa ale nezachovala.

No keďže bolo v starých časoch zvykom nechávať si udelené výsady opakovane potvrdzovať novými panovníkmi, jej doslovný prepis zachytáva pečatná listina z roku 1464, ktorá je zároveň absolútne najstaršou dochovanou senickou písomnosťou uloženou v skalickom archíve.

Pamätnú mincu si bude možné zakúpiť v turisticko-informačnej kancelárii INFOSEN, ktorá sídli v priestoroch senického domu kultúry na Námestí oslobodenia. 


Pridaj komentár