Senica získala milión eur na smart plán mesta


Mesto Senica uspelo s projektom Smart plán mesta Senica, s ktorým sa uchádzala o nenávratný finančný príspevok (949 887,90 eur) v rámci Operačného plánu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 so zameraním na „Moderné technológie“.

„Dobrou správou je, že naša samospráva získala takmer milión eur z externých zdrojov na konkrétne riešenie problematických oblastí v meste, ako je napríklad doprava. Isteže, najväčším odľahčením by bolo vybudovanie obchvatu, na čo však, povedzme si úprimne, ako mesto nemáme reálny dosah. Snažíme sa preto smerovať svoje úsilie, okrem lobovania za obchvat, do tých oblastí, ktoré ovplyvniť dokážeme. V rámci Smart plánu mesta Senica pôjde o zavedenie moderných, inteligentných – takzvaných smart prvkov, ktoré by sa mali odzrkadliť v lepšej priepustnosti hlavnej senickej križovatky, vo zvýšení bezpečnosti chodcov, v lepšej informovanosti vodičov o voľných parkovacích miestach vo vybraných lokalitách, v zlepšení bezpečnosti obyvateľov aj prostredníctvom rýchlejšej identifikácie incidentov a rýchlejším reagovaním na ne,“ vyratúva hlavné benefity inovatívneho projektu Smart plán mesta Senica primátor Martin Džačovský.

Smart plán mesta Senica počíta so zavedením moderných technológií, ktorými chce radnica zefektívniť fungovanie mesta a skvalitniť život jeho obyvateľov. Tí pocítia benefity najmä v oblasti statickej a dynamickej dopravy a takisto v celkovej bezpečnosti, čo sú tri hlavné piliere, na ktorých smart plán Senice stojí.

Podmienkou pre uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok bola štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bola zverejnená na webovom sídle a facebookovom profile samosprávy počas minuloročného leta a ktorú mali možnosť pripomienkovať aj samotní občania.

„V rámci dynamickej dopravy sa Smart plán mesta Senica zameriava na zlepšenie priepustnosti hlavnej a najvyťaženejšej križovatky ulíc Štefánikova, Hurbanova, Hviezdoslavova a Námestia oslobodenia, kde štúdia navrhuje zrealizovať automatické meranie intenzity dopravy pomocou kamier, semafory s inteligentnou svetelnou signalizáciou, ktoré budú zosynchronizované so signalizáciou na priechodoch na Hurbanovej, Štefánikovej ulici na Námestí oslobodenia. Tu sa bude nastavovať interval zelenej a červenej podľa aktuálnej frekvencie dopravy v jednotlivých smeroch. Ďalej pôjde o dvanásť priechodov pre chodcov na území mesta, ktoré majú byť rozšírené o inteligentné a bezpečnostné prvky. Tie upozornia vodiča na peších účastníkov cestnej premávky,“ konkretizuje plánované použitie smart prvkov v podmienkach Senice zástupca primátora Filip Lackovič.

Projekt Smart plán mesta Senica navrhuje aj inštaláciu dvoch radarov, ktoré budú schopné identifikovať dopravné priestupky a jednu tabuľu s meraním rýchlosti. Intenzita dopravy by sa však mala merať pomocou kamier aj na iných úsekoch mesta. Meranie intenzity dopravy na vybraných úsekoch ciest sa bude realizovať prostredníctvom kamerového systému s následným vyhodnocovaním videostreamu v analytickom nástroji. 

Ďalšou oblasťou, na ktorú sa Smart plán Senice zameria, je riadenie statickej dopravy, teda parkovanie. Na tzv. rýchloobrátkových parkoviskách, napríklad pri mestskom úrade, za obchodným domom Cieľ a pri Eurodome, bude monitorovaná obsadenosť parkovacích miest a tieto informácie budú následne sprístupnené vodičom. Pomocou takto centralizovaného systému dokáže mesto efektívnejšie spravovať a riadiť statickú dopravu. Okrem toho Smart plán mesta Senica počíta aj s osadením navigačných tabúľ, ktoré budú Seničanov a návštevníkov informovať o voľných parkovacích miestach. Počíta sa aj so zavedením parkovacej aplikácie pre mobilné telefóny.

„Bezpečnosť obyvateľov Senice bude okrem už spomínaných bezpečnejších priechodov pre chodcov a radarov podporená aj rozšírením integrovaného kamerového systému. Vo vybraných lokalitách, ktoré už máme vytipované, bude zaistený monitoring verejných priestranstiev s následným vyhodnocovaním kamerových záznamov pokročilými analytickými nástrojmi,“ vysvetľuje Filip Lackovič. „Tento projekt vnímame ako zavedenie základnej infraštruktúry pre ďalšie rozširovanie inteligentných riešení pre Senicu. V budúcnosti máme ambíciu riešiť napríklad inteligentné LED osvetlenie, zaviesť tieto prvky aj do odpadového hospodárstva, či zlepšiť komunikáciu prostredníctvom mestskej aplikácie, ktorú je v štádiu prípravy. Okrem toho sa budeme ďalej sústrediť aj na „zelené“ riešenia. Verím, že v konečnom dôsledku sú to všetko opatrenia, ktoré prinesú obyvateľom Senice benefity poznateľné v každodennom živote,“ dodáva zástupca primátora F. Lackovič.

Senická radnica momentálne pripravuje verejné obstarávania na dodávku a inštaláciu moderných smart technológií obsiahnutých v projekte Smart plán mesta Senica. Samotná realizácia, teda ich aplikácia do praxe je plánovaná v priebehu budúceho roka. Samospráva sa bude na projekte podieľať päťpercentným spolufinancovaním z rozpočtu mesta. 

 


Pridaj komentár