Senická ZUŠ-ka má nový krov nad koncertnou sálou za necelých 75-tisíc eur


Dnes boli oficiálne dokončené práce na výmene krovu nad koncertnou sálou Základnej umeleckej školy Senica, a tak môže pokračovať samotná rekonštrukcia sály. Informuje o tom Mesto Senica.

Jestvujúci 60-ročný krov nad koncertnou sálou bol napadnutý červotočmi a následne po posúdení statikom bolo nutné zrealizovať jeho výmenu.

Z vizuálneho hľadiska prišlo k zmene sklonu strechy z 38 stupňov na 25 stupňov, pričom tvar strechy s valbami zostal zachovaný. Po odstránení jestvujúceho krovu a montáži nového bola spätne na strechu uložená jestvujúca krytina. Ostatné prvky ako dažďové zvody a žľaby sú v rovnakom vyhotovení ako pred rekonštrukciou strechy.

“Realizáciu nového prestrešenia vykonala na základe výberového konania spoločnosť Hydroizomat zo Skalice v celkovej výške 74 581,72 Eur v trvaní 2 mesiacov. Práce boli financované z rozpočtu mesta,” dopĺňa Mesto Senica.

Samotná rekonštrukcia koncertnej sály ZUŠ bude zahŕňať vybudovanie nového osvetlenia, elektrických rozvodov, nové akustické riešenie stropu i čelnej steny, úpravu pódia i podlahovej krytiny.


Pridaj komentár