Senický spevácky zbor Cantilena má 50 rokov


Spevácky zbor mesta Senica Cantilena vznikol v roku 1971.

Tento rok sa mali konať oslavy polstoročnice súboru v podobe galakoncertu s mnohými vzácnymi hosťami, na ktorom sa mala krstiť kniha mapujúca históriu a úspechy Cantileny, no pandemická situácia veľkolepé plány zhatila. Na Zahori.sk o tom informuje hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Vedenie Mesta Senica však nechcelo nechať takéto významné jubileum bez povšimnutia, a tak na záver roka prijali primátor mesta Martin Džačovský a zástupca primátora Filip Lackovič zástupcov speváckeho súboru, aby im k polstoročnici zablahoželali a úprimne poďakovali za príkladnú reprezentáciu mesta, regiónu Záhorie i celého Slovenska na stovkách koncertov absolvovaných v rámci celej Európy.

 „Spevácky zbor Cantilena som spoznal prostredníctvom úžasných a nadšených ľudí pre spev na čele s profesionálnym dirigentom. Spomínam si na prvý vianočný koncert, ktorý som zažil, ktorý mi jasne ukázal, aký klenot v meste prostredníctvom vás máme. Mesto Senica je nesporne právom hrdé, že pod jeho hlavičkou funguje takéto reprezentačné umelecké teleso, ktoré mu robí česť a výborné meno svojimi spoľahlivými umeleckými kvalitami,“ povedal primátor počas prijatia na mestskom úrade.

Toho sa zúčastnili Otto Repa a Darina Turanová ako zakladajúci členovia Cantileny, Bibiana Potúčková ako dlhoročná členka a bývalá prezidentka Cantileny, Pavel Hurbánek, dlhoročný člen, aktívny spevák a štatutárny zástupca OZ Cantilena, Anna Klempová, ktorá ako aktívna speváčka je zároveň aj organizačnou vedúcou súboru a Jozef Chabroň, ktorý sa popri práci zborjmastra v Slovenskej filharmónii ujal dirigentsky senického speváckeho zboru a zároveň je jeho umeleckým vedúcim.

Zástupcovia Cantileny sa zapísali do pamätnej knihy mesta, prevzali pamätnú plaketu a pamätné odznaky pre ostatných členov zboru, ktorých má Cantilena v súčasnosti 40.

Odložené oslavy s kompletným súborom a aj kompletným programom by sa mali uskutočniť, ak to situácia dovolí, v jarných mesiacoch budúceho roka.

„Speváckemu súboru mesta Senica želáme do ďalších rokov predovšetkým veľa zdravia a neutíchajúcej radosti zo spevu samotného, nadšené obecenstvo, ale aj ďalšie úspechy zožaté na koncertných pódiách. A vzhľadom na charakteristiku súčasnej doby aj to, aby sa na javiská, scény a k spoločným vystúpeniam opäť v rovnakej intenzite mohli vrátiť – aby sa tá vzájomná krásna energia, ktorá sa rodí pri ich vystúpeniach, opäť mohla naplno rozprúdiť,“ doplnila hovorkyňa mesta.

TTSK: Cenu Trnavského samosprávneho kraja získalo 33 laureátov

 30. SEPTEMBRA 2021

Cantilena ocenenie TTSK

Cenu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), najvyššie verejné ocenenie župy za mimoriadny prínos k jej rozvoju, získalo 33 laureátov. Slávnostné odovzdávanie. Viac tu: https://www.nazahori.sk/2021/09/30/ttsk-cenu-trnavskeho-samospravneho-kraja-ziskalo-33-laureatov/


Pridaj komentár