TSK: Rekonštrukcia cesty Myjava – Hrašné – Nové Mesto napreduje


Druhá etapa modernizácie cesty II/581 medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou pokračuje bez problémov a podľa časového harmonogramu. 

Informuje o tom po kontrolnom dni Trenčiansky samosprávny kraj (TSK).

Obmedzenia sú len čiastočné, pričom jeden jazdný pruh je vždy priechodný a doprava je riadená semaforom.

Za približne 4,6 mil. eur s DPH župa opraví 4,6 kilometra dlhý úsek cesty II/581. Stavebné práce sú financované z eurofondov v rámci IROP. 

„Je to náročná rekonštrukcia, keďže sú tu rôzne zosuvy. Osadili sa mikropilóty, ktorými sa podarilo zastabilizovať svah, niektoré v dĺžke až 8 m. Zhotoviteľ neopravuje len základnú vrstvu vozovky, v mnohých častiach sa ide do podložia až 1,6 metra. Do prestávky, ktorá začne 14. novembra, plánuje urobiť tie najťažšie úseky. Jedna časť cesty je kompletne urobená okrem obrusnej vrstvy, tá bude položená na jar budúceho roka,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška s tým, že stavebné práce aktuálne pokračujú aj na ďalšom úseku cesty, kde postupne zhotoviteľ osadí ďalšie mikropilóty a vybuduje oporný múr.

Trenčianska župa opätovne žiada cestujúcu verejnosť, aby strpela obmedzenia v okolí rekonštrukcie cesty a dbala na svoju bezpečnosť i bezpečnosť cestárov.

zdroj: TSK 


Pridaj komentár