VIDEO: TTSK a Jihomoravský kraj v zoskupení Veľká Morava


J. Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK): “Vítam, že Juhomoravský kraj podporil založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava.” 

Nosnou témou spolupráce v oblasti kultúry bude spoločná snaha o rozvoj lokality Archeoparku Mikulčice- Kopčany.

Poslanci Zastupiteľstva Juhomoravského kraja odsúhlasili založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava, ktorého druhým zakladajúcim členom bude Trnavský samosprávny kraj. Spolupráca v novom formáte bude novým impulzom, ktorý prichádza v období 15. výročia partnerskej cezhraničnej spolupráce krajov.

„Veľmi ma potešila správa, že poslanci Juhomoravského kraja schválili založenie EZÚS Veľká Morava a nadviazali tak na rovnaký krok nášho zastupiteľstva z marca tohto roka. Ide o veľkú príležitosť, vďaka ktorej bude napredovať cezhraničná spolupráca. Jednou z hlavných úloh bude posilniť spoluprácu, ako aj hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, medzi ktorý mi tečie rieka Morava. Želám si, aby sme ešte zintenzívnili bohatú kultúrnu výmenu a nadviazali na naše úspešné projekty spolufinancované z európskych zdrojov,“ skonštatoval trnavský župan Jozef Viskupič.

V najbližších týždňoch prebehnú ďalšie administratívne kroky smerujúce k oficiálnemu založeniu zoskupenia.

[pinf_eventgallery event=’mikulcice_kopcany_archeologicke_dni20210925′ attr=images mode=lightbox max_images=26 thumb_width=120 ]

EZÚS Veľká Morava bude zamerané na realizáciu spolupráce v oblastiach infraštruktúry, informačných technológií, regionálneho rozvoja a turizmu, vzdelávania, kultúry a športu, sociálnej oblasti a zdravotníctva, krízového riadenia a cezhraničnej spolupráce.

Nosnou témou spolupráce v oblasti kultúry bude spoločná snaha o rozvoj lokality Archeoparku Mikulčice- Kopčany prostredníctvom spoločných výskumných projektov. Významným predmetom spolupráce bude pokračovanie v príprave na procese opätovnej nominácie Archeoparku do zoznamu lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Kraje vidia spoločný záujem aj v oblasti pravidelnej verejnej cezhraničnej dopravy s cieľom zlepšiť dostupnosť pracovných miest a škôl v pohraničí a majú potenciál napomôcť rozvoju celej oblasti.

V rámci propagácie Archeoparku Mikulčice – Kopčany, ktorý sa nachádza na pomedzí Moravy a Záhoria sa uskutočnilo zaujímavé podujatie, ktoré poodkrylo návštevníkom, ako sa žilo v dávnej minulosti.

 
 
 
 
Lávka medzi slovenskými Kopčanmi a moravskou obcou Mikulčice už má svoj oficiálny názov. Bude sa volať Lávka Veľkej Moravy. Informuje o tom na sociálnej sieti FB Trnavský samosprávny kraj. 

Pridaj komentár