TTSK: Ide sa stavať cyklotrasa Holíč – Baťov kanál


zdroj: pixabay.com

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil výzvu na zhotoviteľa stavby Moravská cyklotrasa úsek Holíč- Baťov kanál pri Skalici.

Informuje o tom v oznámení vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Miestom stavby cyklotrasy je spevnená koruna ľavostrannej ochrannej hrádze rieky Morava úsek od malej vodnej elektrárne (MVE) na rieke Morava za Holíčom po koniec Baťovho kanála pri Skalici.

Predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená na 906 234,49 eura bez DPH. 

Celková dĺžka cyklotrasy je 6,15131 km. Nakoľko budovanie cyklotrasy sa realizuje na hranici Českej a Slovenskej republiky, platia tu pravidlá pre cezhraničné vody. Maximálna dĺžka rozpracovaného úseku môže byť 250 m. 

Obstarávanie sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie “Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce Jihomoravský kraj (JMK) a TTSK.”

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 12.11.2021 do 10:00 hodiny. Otváranie ponúk bude 12.11.2021 o 13:00 hodine. 

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú zverejnené na ÚVO.

zdroj: ÚVO / www.uvo.gov.sk

 

 


Pridaj komentár