TTSK: Rekonštrukcia ciest Lakšáre – Búre a prieťah obcou Prietrž


Trnavský samosprávny kraj (TTSK) – Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja zverejnil oznámenie o výsledku verejného obstarávania na realizáciu Rekonštrukcie ciest II/590 Lakšárska Nová Ves –  Borský Mikuláš a III/1149 prieťah Prietrž.

Informoval o tom vo vestníku Úrad verejného obstarávania (UVO) 9.7.2021.  

Predmetom zákazky bolo uskutočnenie stavebných prác s názvom “Rekonštrukcie ciest II/590 L.N.Ves – Borský Mikuláš a III/1149 prieťah Prietrž” a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Celková hodnota obstarávania je vyčíslená na 405 242,21 EUR bez DPH.

Cesta II/590 L.N.Ves – Borský Mikuláš, km 26,000 – 27,800

Predmetom časti predmetu zákazky č.1 boli stavebné práce s názvom ” Rekonštrukcia cesty II/590 L.N.Ves – Borský Mikuláš, km 26,000 – 27,800″ a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.

Verejný obstarávateľ požadoval, aby realizáciu pokládky živičných vrstiev, t.j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev, vykonal priamo uchádzač a teda uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom. Celková hodnota zákazky je 209 067,00 EUR bez DPH.

 

Cesta III/1149 prieťah Prietrž, km 5,820 – 7,300

Predmetom časti predmetu zákazky č.2 sú stavebné práce s názvom ” Rekonštrukcia cesty III/1149 prieťah Prietrž, km 5,820 – 7,300″ a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Celková hodnota zákazky je 196 175,21 EUR bez DPH.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk TU:  Stiahnúť súbor

Rekonštrukcie ciest II/590 L.N.Ves – Borský Mikuláš a III/1149 prieťah Prietrž

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 

zdroj: UVO / www.uvo.gov.sk 


Pridaj komentár