TTSK vymení plynové kotle aj v organizáciách na Záhorí


Trnavský samosprávny kraj (TTSK)  predpokladá, že za výmenu kotlov v organizáciách vo svojej pôsobnosti investuje viac ako 2,5 milióna eur. 

Informáciu zverejnil vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

TTSK zverejnil výzvu na predkladanie ponúk zákazky. Ide o výmenu pôvodných plynových kotlov za plynové tepelné čerpadlá (TČ) vo vybraných zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti trnavskej župy. Nové TČ budú napojené na pôvodný rozvod zemného plynu a pôvodné rozvody vykurovacieho systému. 

Celková predpokladaná hodnota bola vyčíslená na 2 546 815,96 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk záujemcom o realizáciu projektu verejného obstarávateľa  je do 7. septembra 2021.

Zo Záhoria sa to týka týchto zariadení TTSK

1. Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla Záhorskej knižnice Senica. Predpokladaná hodnota bola vyčíslená na 135 177,78 eur bez DPH. Zábezpeka 3 000,00 eur. 

2. Modernizácia zdroja tepla Záhorského múzea v Skalici s využitím OZE . Predpokladaná hodnota bola vyčíslená na 137 430,06 eur bez DPH. Zábezpeka 3 000,00 eur.

3. Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla Gymnázia L. Novomeského v Senici. Predpokladaná hodnota bola vyčíslená na 279 406,53 eur bez DPH. Zábezpeka 7 000,00 eur.

4. Modernizácia zdroja vykurovania s využitím OZE DSS Moravský Svätý Ján. Predpokladaná hodnota bola vyčíslená na 520 482,02 eur bez DPH. Zábezpeka 14 000,00 eur.

5. Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Mudrocha v Senici s využitím OZE. Predpokladaná hodnota bola vyčíslená na 143 361,64 eur bez DPH. Zábezpeka 3 000,00 eur.

OZE vo vybraných zariadeniach TTSK

Trnavský samosprávny kraj

zdroj: ÚVO  www.uvo.gov.sk 


Pridaj komentár