Mesto Šaštín-Stráže dostalo od vlády 452.000 eur na návštevu pápeža


NaZahori.sk

Mesto Šaštín-Stráže získalo na rekonštrukciu ciest a chodníkov pred návštevou pápeža 427.000 eur, ďalších 25.000 eur získalo na zabezpečenie mobiliáru a odškodnenie poľnohospodárov, ktorým vznikne škoda na plodinách.

Vyplýva to z uznesenia z rokovania vlády, ktoré sa venovalo návšteve pápeža Františka na Slovensku. Do Šaštína príde pápež 15. septembra. „Peniaze na mestskom účte ešte nemáme, do 5 dní by mala prísť zmluva na podpis a až v zmluve by malo byť uvedené kedy prídu financie na účet. Minulý týždeň sa rozbehli verejné obstarávania na práce – rekonštrukcia komunikácií a chodníkov. Všetko bolo odkonzultovane s vyššími orgánmi,“ informoval primátor mesta Šaštín-Stráže Jaroslav Suchánek.

Ako doplnil, rekonštrukcie majú mať súvis s pohybom Svätého Otca resp. pútnikov, takže sú vybrané všetky chodníky v parkoch pri Bazilike, celé predpolie Baziliky kam by mala ísť po odsúhlasení Krajského pamiatkové úradu v Trnave dlažba. „Ďalej boli vybrané komunikácie v parku pozdĺž hlavnej cesty k cyklotrase a od Lesnej správy po úrad práce. Poslednou komunikáciou ktorá by mala vyjsť do rozpočtu poskytnutého Ministerstvom financií SR je od železničnej stanice po budovu Technických služieb mesta,“ informoval primátor.

Pôvodný rozpočet, ktorý som posielal bol asi 2,5-krát vyšší. Chcel som získať viac financií na iné komunikácie a chodníky, no dostali sme sumu 427.000 eur. Súčasne sa vyhlasuje verejné obstarávanie na komunikáciu Zákostolie a chodníky na uliciach Hviezdoslavova a Štúrova, ktoré sa budú realizovať už z rozpočtu mesta,“ doplnil Suchánek.

Mesto okrem opráv zabezpečuje parkovacie miesta pre pútnikov, ktoré budú situované mimo mesta. „Momentálne mapu parkovacích plôch zverejniť nemôžeme, čakáme na odsúhlasenie dopravného projektu vrátane parkovacích plôch Krajským dopravným inšpektorátom. Prebehlo niekoľko stretnutí. Po odsúhlasení budeme informovať pútnikov i občanov mesta na webovej stránke mesta,“ vysvetlil primátor.

Na záchytných parkoviskách budú umiestnené predajné stánky. „Keďže je potrebná približne tisícka dobrovoľníkov zabezpečujeme spolu s ďalšími organizátormi priestory na školenie, oddych a regeneráciu síl dobrovoľníkov, ktorí budú pracovať už od utorka 14. septembra 2021,“ pokračoval primátor.

Na parkoviskách mesto rieši bezpečnosť a čistotu v spolupráci s Dobrovoľnými hasičskými zbormi. „Následne likvidáciu odpadov so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú pre mesto vývoz komunálneho a separovaného odpadu, v spolupráci s Povodím Moravy zabezpečíme čistenie a kosenie brehov rieky Myjava a Šaštínskeho potoka, zabezpečujeme odporúčané požiadavky a pokyny bezpečnostných zložiek,“ doplnil Suchánek.

 


Pridaj komentár