TTSK: Z Holíča pomáhajú klientkám podporovaného bývania v Senici


VIDEO: Trnavský samosprávny kraj (TTSK) odštartoval projekt na zlepšenie digitálnych zručností klientov zariadení sociálnych služieb.

KIRA, inovačná rozvojová agentúra TTSK, v novembri začala s realizáciou projektu na zlepšenie digitálnej gramotnosti klientok Zariadenia podporovaného bývania v Senici. Lektor a päť stredoškolských študentov, ktorí budú viesť vzdelávanie, sú zo župnej Spojenej školy v Holíči.

„Skvalitňovanie sociálnej starostlivosti patrí medzi naše priority, čoho príkladom je aj vybudovanie prvého Zariadenia podporovaného bývania v Senici. Jeho klientky sú vedené k samostatnému životu v komunite. Vďaka novému projektu postupne zvyšujeme ich digitálnu gramotnosť.Individuálne vzdelávanie klientok v digitálnej oblasti sa bude na týždennej báze týkať používania počítačov, programov balíka Microsoft Office, internetu a oblasti digitálnej bezpečnosti. Želám si, aby sme aj takto prispeli k ich plnohodnotnejšiemu začleneniu sa do spoločnosti, ako aj uplatneniu sa na trhu práce,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Klientky si v zariadení dokážu sami organizovať program dňa a vedia si zabezpečovať stravovanie a ďalšie činnosti spojené s bežným životom a chodom domácnosti. To všetko pod dohľadom a s asistenciou zodpovednej osoby. 

Monika Knezovičová, riaditeľka Centra sociálnych služieb v Rohove, pod ktoré Zariadenie podporovaného bývania v Senici organizačne patrí, uviedla, že „už nasťahovaním sa dozariadenia podporovaného bývania dostali naše klientky nový impulz do života. Teraz im aj vďaka digitálnemu vzdelávaniu zvýšime možnosť uplatnenia sa na trhu práce. Zvlášť dôležitá je digitálna bezpečnosť, pretože práve ľudia so zdravotným znevýhodnením sú jednou z najrizikovejších skupín obyvateľstva, ktorá sa môže ťažšie vysporiadať s hrozbami napríklad v podobe kyberšikany.“

Klientky sa naučia vyhľadávať stránky, ktoré im môžu byť nápomocné v bežnom živote, napríklad pri vyhľadávaní cestovného poriadku, predpovede počasia, receptov na varenie alebo pracovných príležitostí. Venovať sa budú písaniu a úprave textov vo Worde či komunikácii cez e-mail.

KIRA získala grant na projekt „Podporované bývanie – nový život, nový začiatok“v rámci grantového programu Nadácie Orange s názvom „Digitálny svet pre každého 2021“. Z rovnakého programu bol podporený aj obdobný projekt OZ SpecialCare, ktorý bol realizovaný v župnom Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi.

ts

 

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vo štvrtok 22.júla 2021 slávnostne otvoril svoje prvé zariadenie podporovaného bývania. 


Pridaj komentár