Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

V Holíči dnes poslanci rokujú videokonferenciou o troch projektoch


Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Holíči prostredníctvom videokonferencie zvolal primátor na dnes  27.01.2022od 13:00 hodiny.

Bodmi dnešného MsZ sú tri žiadosti o nenávratné finančné prostriedky (NFP) na projekty v meste Holíč.

Program rokovania MsZ Holíč

1. Otvorenie

2. Žiadosť o NFP na projekt „Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych pozemných komunikácií v meste Holíč za účelom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK“

3. Žiadosť o NFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v meste Holíč – Základná škola Kollárova – pavilóny A,B,D“.

4. Žiadosť o NFP na projekt „Podpora rozvoja úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Holíč“.

5. Záver

Materiál k MsZ v Holíči

Zdroj: Mesto Holíč www.holic.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár