V Senici výstava fotografií Hrdinovia od Jaroslava Žiaka


Vo štvrtok 11. novembra 2021 sa uskutočnilo v Dome kultúry v Senici otvorenie autorskej výstavy Jaroslava Žiaka s názvom“ Hrdinovia“.

Kolekcia šestnástich čiernobielych fotografií ponúka návštevníkom krehké prepojenie smutnej minulosti so súčasnosťou, kedy sa vnímanie neľahkého osudu jednotlivca premieňa do bytostného stelesnenia pojmu hrdina.

Jaroslav Žiak

Žiak  vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave a je členom Združenia slovenských profesionálnych fotografov. Vo svojich prácach sa venuje čistej, nemanipulovanej fotografii v prostredí ateliéru i v exteriéri. Pre jeho tvorbu sú charakteristické paralelne realizované dokumentárne a portrétne projekty, na ktorých pracuje dlhodobo a systematicky.

Medzi najznámejšie patria séria portrétov vlastnej dcéry „Ďalší príbeh“ (od roku 1998), cyklus zátiší „Z pracovného zošita“ (od roku 2002), portrétny cyklus „Hrdinovia“ (od roku 2009) či cyklus „Playstation“ (od roku 2006).

Motív vzniku cyklu Hrdinovia

 Autor motívu cyklu „Hrdinovia“ priblížil nasledujúco: „Mojou hlavnou témou sú ľudia, ich tvár a jej premena. Portrét považujem za výnimočnú udalosť stretnutia s možnosťou vypovedať o človeku. V ateliéri je pri portrétovaní možnosť dôvernejšieho rozhovoru, postupné približovanie sa do hĺbky, naladenie sa do jednej vlnovej dĺžky. Naopak, pri fotografovaní cyklu „Hrdinovia“ je nevyhnutné okamžité reagovanie, všetko sa odohráva veľmi rýchlo, na fotenie ostáva pár sekúnd, a o to silnejšie je uvedomovanie si okamihu stretnutia, neopakovateľnosti situácie. Mnoho portrétov vzniklo vďaka sebazapretiu preživších vzhľadom na ich zdravotný stav, boli ochotní obetovať sa spolupracovať. Celý proces portrétovania prebiehal na stretnutiach pripomínajúcich si zločiny fašizmu, ukončenie vojny, oslobodenie miest, koncentračných táborov… Doteraz bolo nafotografovaných 448 priamych účastníkov na 97 pietnych akciách a v 5 európskych štátoch.“

Otvorenie výstavy sa uskutočnilo z dôvodu prebiehajúcej pandémie koronavírusu a s ňou spojených bezpečnostných opatrení za účasti len obmedzeného počtu ľudí, bez prítomnosti verejnosti.

Výstava fotografií Jaroslava Žiaka je verejnosti prístupná do 25. novembra 2021 vo vestibule Domu kultúry v Senici.

Kultúrne podujatie organizačne zabezpečili Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Senica, Trnavský samosprávny kraj a Záhorské osvetové stredisko v Senici.

autor: Miroslav Koprla, ZOS Senica 


Pridaj komentár