V Senici závod na recykláciu polyetylén fólií s dotáciou 6,5 milióna eur nebude


Zo zdrojov Ministerstva životného prostredia SR získala firma PolyFol Group v decembri 2019 nenávratný finančný príspevok (NFP) 6 500 923 eur na výstavbu závodu na recykláciu polyetylénových fólií v Senici.

Napokon začiatkom júla 2021 firma poskytovateľovi dotácie Slovenskej agentúre životného prostredia doručila list „Žádost o zpracování návrhu na ukončení smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku dohodou smluvních strán“ v ktorom prijímateľ žiada poskytovateľa o ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP. VIAC TU:  https://www.crp.gov.sk/data/att/114883.pdf

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzavretá 04.12.2019 s účinnosťou od 6.12.2019 a s platnosťou do 31.12.2028. Pôvodná správa hovorila o začiatku realizácie výstavby závodu na prelome rokov 2018 a 2019.  

Zverejnené údaje v zmluve v CRZ predpokladali realizáciu projektu od februára 2020 do januára 2022. Podľa rozpočtu projektu mali byť celkové náklady vo výške 17.335.795,48 eura s DPH, najväčšou investíciou by malo byť pracie zariadenie v sume viac ako 4,5 milióna. Podľa zmluvy  spoločnosť mala recyklovať ročne 20.000 ton nebezpečných odpadov. Spoločnosť plánovala zamestnávať pri plnej trojzmennej prevádzke celkovo 60 zamestnancov. Viac TU: https://www.nazahori.sk/senica/item/2934-v-senici-bude-zavod-na-recyklaciu-polyetylenovych-folii-polyfol-group-ziskala-cez-6-5-miliona-eur

 Výstavbu závodu na recykláciu polyetylénových fólií v Senici mali začať v polovici roka 2020 . “Výstavba by mala trvať približne pol roka a potom sa spustí skúšobná prevádzka. Pred samotným začiatkom stavby musí prebehnúť kompletné verejné obstarávanie, ktoré sa týka nielen technologickej časti, ale aj generálneho dodávateľa. Stavbu začneme až po dokončení verejného obstarávania a po jeho odkontrolovaní kontrolnými inštitúciami. Predpokladám, že to bude približne v júni tohto roka,” uviedol začiatkom roka 2020 konateľ spoločnosti PolyFol Group Jan Hűbler.

V rámci prezentácie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie poukazovali občania na možné zhoršenie kvality ovzdušia. “Presadzujeme to, aby sa v meste zriadili tri až štyri kontrolné miesta, ktoré budú monitorovať stav ovzdušia. Zriadenie týchto miest by mal zaplatiť investor, aby deklaroval, že ovzdušie v okolí závodu bude čisté. Kontrolné miesta by mali byť zriadené pred spustením samotnej výroby, aby bolo možné porovnať dáta pred a po jeho spustení do prevádzky. Proces by mal byť podľa projektu vysoko sofistikovaný, tak ako sa to robí v krajinách ako Rakúsko alebo Švajčiarsko, ktoré sú ďalej v rámci environmentálnej politiky. Verím, že sa nebude dostávať toľko odpadu na skládky, ale bude sa správne spracovávať, aby sa znovu mohli použiť tieto fólie. Bude to mať prínos aj pre samotné mesto, keďže nový závod prináša aj zvýšenú zamestnanosť a aj vo forme zvýšenej dane za nehnuteľnosti,” informoval v rámci zámeru realizácie projektu vlani primátor mesta Senica Martin Džačovský.

 


Pridaj komentár