V skalickej nemocničnej lekárni počas pandémie stúpol výdaj vitamínov, ATB a imunopreparátov


Skalická nemocničná lekáreň síce nie je v priamom kontakte s pacientom, ale počas celej jeho hospitalizácie mu poskytuje všetky potrebné lieky.

Personálne kapacity Fakultnej nemocnici AGEL Skalica počas minulého roka opakovane kolísali z dôvodu pandemických PN, OČR, karantén a dlhodobých PN u zamestnancov.

Nielen pre nedostatok personálu bol rok 2021 v nemocničnej lekárni veľmi náročný. Pandemická situácia a s ňou súvisiace hospitalizácie covid pacientov mali za následok zvýšenú spotrebu liekov v nemocnici.

Zvýšené množstvá vo výdaji liekov pre hospitalizovaných pacientov zaznamenala nemocnica najmä čo sa týka antibiotík a imunopreparátov. „Celkovo nemocničná lekáreň vydala 15,5 tisíc ampúl antibiotík a 800 balení prípravkov na posilnenie imunity. Z 1300 balení vitamínov pre pacientov na nemocničných lôžkach až 1100 balení tvorili vitamíny D a C, zinok prestavoval ďalších 200 balení,“ uviedla vedúca farmaceutka nemocničnej lekárne PharmDr. Klára Heleši a doplnila, že zvýšená spotreba antivirotík (60 balení) a kortikoidov (3 tisíc ampúl) rovnako súvisí s liečbou koronavírusového ochorenia u pacientov nemocnice. Spotreba dezinfekcie v minulom roku sa dá v skalickej nemocnici rátať na tisícky litrov a antigénových testov nemocnica v tomto roku vydala desiatky tisíc kusov.

Podobný trend v náraste spotreby liekov zaznamenala nemocnica aj vo verejnej lekárni. Najviac sa klienti verejnej lekárne zaujímali počas pandémie o vitamíny C, D a zinok, antibiotiká a antivirotiká.


Pridaj komentár