V Stupave je na cintoríne poškodený centrálny kríž


Mesto Stupava

Mesto Stupava upozorňuje návštevníkov cintorína, že centrálny kríž so sochárskou výzdobou Ukrižovania s Máriou Magdalénou zo začiatku 19. storočia je poškodený. Stabilizačné práce na ňom vykonala v uplynulých dňoch spoločnosť Verejnoprospešné služby Stupava.

Centrálny kríž bol reštaurovaný v období od mája 2017 do augusta 2018. Havarijný stav kríža s výraznými statickými poruchami si vtedy vyžiadal viaceré reštaurátorské a konzervačné zásahy. „Po demontáži a prevoze bola kamenná hmota odborne čistená a analyzovaná, vrátane skúmania chemicko-technologického rozboru kamennej hmoty, farebných vrstiev a zlátenia,“ informovalo mesto.

S ohľadom na výrazné poškodenie kamennej hmoty sa pristúpilo ku konzervačnému prístupu zvetranej kamennej hmoty a k vyhotoveniu kópie kríža s Kristom, reliéfu Ukladania Krista do hrobu a dedikačnej mramorovej tabuľky. Na pôvodnom mieste boli osadené kópie spoločne s novým rekonštruovaným podstavcom s reštaurovanými originálmi spodného sokla, horného prekladu a pôvodnej sochárskej výzdoby kľačiacej Márie Magdalény. Kópia mramorovej nápisovej tabuľky bola premiestnená do zadnej časti objektu.

V polovici októbra 2021 bola zistená prasklina v spodnej časti kríža v partiách pôvodnej sochárskej výzdoby kľačiacej Márie Magdalény a zo zadnej strany sčasti na novej doplnenej kamennej hmote kríža. „Prasklina vznikla pravdepodobne exteriérovými podmienkami silného vetra. Napriek tomu, že bola pôvodná kamenná hmota sochárskej výzdoby odborne konzervovaná a reštaurovaná, spevnená, penetrovaná a na záver opatrená viacnásobnou hydrofobizáciou, oslabený originál kamennej hmoty nevydržal silné nápory vetra. Je zrejmé, že bude nevyhnutné sochársku výzdobu Márie Magdalény v budúcnosti nahradiť taktiež kópiou, aby bolo pnutie starého a nového kamenného materiálu odstránené a tým by nebol dôvod na vznik prasklín a trhlín kamennej hmoty,“ uviedlo mesto.

Záručná doba od zhotoviteľa bola poskytnutá na dobu 36 mesiacov a vypršala 2. augusta 2021. „Dovoľujeme si na vás apelovať, aby ste rešpektovali osadené zábrany a z bezpečnostných dôvodov neprekračovali ohradený priestor,“ apeluje mesto.


Pridaj komentár