Na závod v Senici získa spoločnosť Vaillant 18 miliónov eur


V rámci realizácie investičného zámeru v Senici spoločnosť Vaillant Group Heat Pump Production so sídlom v Skalici plánuje vynaložiť 120 miliónov eur na investičné náklady v rozmedzí rokov 2021 až 2026. Prijímateľ plánuje vytvoriť 841 nových pracovných miest v rokoch 2022 až 2026.

Z toho bude 829 miest vytvorených v súvislosti s realizáciou investičného zámeru v priemyselnej výrobe a 12 nových pracovných miest vznikne v súvislosti s technologickým centrom.

Za účelom podpory realizácie investičného zámeru prijímateľ požiadal Ministerstvo hospodárstva SR o poskytnutie investičnej pomoci v celkovej nominálnej hodnote 18 miliónov eur. Investičná pomoc bude realizovaná vo forme úľavy na dani z príjmov.

Predmetom investičného zámeru je zriadenie novej prevádzkarne priemyselnej výroby kombinovanej s technologickým centrom. Portfólio produktov novej prevádzkarne budú tvoriť tepelné čerpadlá, konkrétne moduly exteriérových tepelných čerpadiel (stojace vetracie jednotky), a interiérové hydraulické moduly (stojace a závesné moduly).

Činnosť technologického centra bude orientovaná na vývoj výrobných procesov. Výstupy technologického centra budú ďalej využité v rámci výrobných procesov podniku prijímateľa, resp. za účelom zvýšenia pridanej hodnoty. Investičný zámer, ktorý bude situovaný v Senici, spĺňa definičné znaky počiatočnej investície zameranej na zriadenie novej prevádzkarne.

Ako uviedlo ministerstvo, cieľom investičnej pomoci je podpora hospodárskeho rozvoja, konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest.


Pridaj komentár