VIDEO Senica: Trnavská župa otvorila prvé sociálne zariadenie podporovaného bývania


ts

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vo štvrtok 22.júla 2021 slávnostne otvoril svoje prvé zariadenie podporovaného bývania.

Novú celoročnú pobytovú sociálnu službu, ktorá umožní klientom viesť samostatný život, kraj ponúka vo vile neďaleko centra mesta Senica. Zastrešuje ju Centrum sociálnych služieb Rohov.

„Som šťastný, že sme vytvorili podmienky na samostatný život prijímateliek sociálnych služieb. Budú si určovať program dňa a s adekvátnou podporou si budú zabezpečovať stravovanie a ďalšie činnosti spojené s bežným životom a chodom domácnosti. Našim cieľom je, aby sa klientky zaradili do bežného života a aby sa z prijímateľov sociálnej služby stali tí,  ktorí dostanú možnosť to spoločnosti vrátiť. Vieme im napríklad sprostredkovať aj zamestnanie. Zariadenie považujem za prechodnú stanica z inštitucionálného bývania až po samostatný život. Výhľadovo uvažujeme o rozšírení tejto služby aj do iných častí Trnavského kraja.“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Zavedenie služby podporovaného bývania je z hľadiska dodržiavania ľudských práv a slobôd zdravotne znevýhodnených ľudí veľkým krokom vpred.V širšom kontexte ide o jeden z príkladov postupnej deinštitucionalizácie veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb.

„Pre ľudí, ktorí majú ťažký osud, predstavuje fungovanie tohto druhu sociálnej služby impulz do života. Aj týmto spôsobom sa totiž môžu začleniť do spoločnosti. Som presvedčená, že prvé obyvateľky nového zariadenia podporovaného bývania naplno využijú  všetky príležitosti, ktoré ponúka komunita v Senici. Vítam aj spoluprácu s tunajším úradom práce pri hľadaní uplatnenia klientok na trhu práce formou zamestnania, pôsobenia v chránených dielňach alebo dobrovoľníctva,“ skonštatovala počas slávnostného otvorenia zariadenia verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Zariadenie podporovaného bývania v Senici je určené pre prijímateľov sociálnych služieb vo veku od 16 rokov do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorí sú schopní viesť samostatný život. Súčasťou služby je dohľad a asistencia zodpovednej osoby pri každodenných činnostiach.

„Priestory bytu sú zmodernizované a kompletne zariadené vďaka podpore trnavskej župy a sponzorov, za čo im veľmi pekne ďakujem. Pozostávajú z kuchyne s jedálenskou časťou a obývačkou, troch spální, chodby, kúpeľňou s toaletou a dvoch terás. Pre imobilných obyvateľov je k dispozícii aj schodolez,“spresnila riaditeľka Centra sociálnych služieb Rohov Monika Knezovičová

Viceprimátor mesta Senica Filip Lackovič:“My sme ako mesto už v úvodnej fáze riešili, kde by takéto zariadenie mohlo byť. Hľadali sme aj v našich priestoroch, nakoniec sme v tomto krásnom priestore , ktoré nie je mestské. V tom to prípade mi dovoľte poďakovať majiteľovi budovy a j Trnavskému samosprávnemu kraju, že bolo ochotné ísť aj do takýchto priestorov ísť, sú veľmi krásne. Život s akýmkoľvek postihnutím nie je jednoduchý a o to som radšej, že tu máme zariadenie, ktoré ľuďom pomáha. Týmto piatim dámam, ktoré ti na úvod budú, určite pomôže k samostatnosti a lepšie sa budú integrovať do spoločnosti. My ako mesto sa aj prostredníctvom sociálneho podniku budeme snažiť týmto dámam pomôcť. Ponúkneme im prácu, aby sa vedelo plne integrovať do života.”


Pridaj komentár