Výtvarná a literárna detská súťaž Čarovný odkaz Vianoc má svojich ocenených

Čarovný odkaz Vianoc 2021 autor fotografií Tomáš Jurovatý

Výtvarná a literárna detská súťaž s tematikou Adventu a Vianoc má v Záhorskom osvetovom stredisku ( v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja) už svoju dlhoročnú tradíciu. Deti ani v tomto roku nezaháľali a poslali mnoho prekrásnych prác.

Do súťaže sa zapojilo spolu 26 materských, základných a špeciálnych škôl z okresov Senica a Skalica. Do svojich kresieb, malieb, básní a príbehov pretavili nielen svoje vnímanie vianočných sviatkov a tradícií, ale aj svoje častokrát veľmi úprimné a skromné želania.

Porota, ktorej predsedom bol Štefan Orth, pedagóg Základnej umeleckej školy v Senici, vybrala spoločne vo všetkých kategóriách 22 prác bez určenia poradia.

Ocenení autori

Výtvarná kategória

I. kategória – Materské školy

Balgová Juliana – MŠ Vrádište

Berníková Viktória – MŠ Holíč Lúčky

Danišová Adelka – MŠ Častkov

Dvorská Eliška – MŠ Holíč Lúčky

Neuročná Hana – MŠ L. Novomeského Senica

Novák Tobias – MŠ Petrova Ves

Sedláčková Klára – MŠ Dr. Clementisa Skalica

II. kategória – I. stupeň základných škôl

Babjarová Zara – ZŠ Borský Mikuláš

Jochová Sára – ZŠ s MŠ J. Mudrocha Senica

Klímová Tereza – ZŠ Komenského Senica

Michalčík Matej – ZŠ V. P. Tótha Senica

Mikulková Romana – ZŠ Strážnická Skalica

Zaviš David – ZŠ Prievaly

III. kategória – II. stupeň základných škôl

Bilovská Nikoleta – ZŠ s MŠ Unín

Krutá Karin – ZŠ Strážnická Skalica

Poláková Ivona – ZŠ Komenského Senica

IV. kategória – Špeciálne školy

Jarábek Adam – Spojená škola Senica

Masrnová Kristína – Spojená škola Senica

Poeticko-prozaická kategória

II. kategória – I. stupeň základných škôl

Šajdík Martin – ZŠ Borský Mikuláš

III. kategória – II. stupeň základných škôl

Fíbyová Sofia – ZŠ Borský Mikuláš

Gachová Kristína – ZŠ Lakšárska Nová Ves

Hasáková Lucia – ZŠ Borský Mikuláš

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Autor: Mgr. Nina Gurínová, Záhorské osvetové stredisko v Senici


Pridaj komentár