ZSSK: Nové elektrické súpravy aj na trate  Bratislava – Kúty a Kúty – Břeclav


Na trate západného Slovenska pribudnú v najbližších dvoch rokoch 4 nové elektrické poschodové jednotky .

Nové súpravy budú nasadené na vysoko frekventované trate západného Slovenska  Šesťvozňové poschodové jednotky s kapacitou 611 miest na sedenie budú dlhé 160 metrov a jazdiť rýchlosťou 160 km/h

„Snahou Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) je aj naďalej modernizovať a obmieňať zastaraný vozidlový park a prinášať cestujúcim čo najkvalitnejšie služby na úrovni 21. storočia. Tentokrát sa národný dopravca zameral na zlepšenie dopravnej obslužnosti na území Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja (za istých okolností i Banskobystrického kraja),“ Informoval Tomáš Kováč, riaditeľ odboru komunikácie a hovorca Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.(ZSSK).

ZSSK podpísali zmluvu z dodávateľom

ZSSK  podpísali s dodávateľom zmluvu

Dnes  16.12.2021 za účasti predstavenstva ZSSK a zástupcov dodávateľa jednotiek Stadler Polska došlo k podpisu zmluvy na dodávku 4 kusov nových elektrických poschodových jednotiek (EPJ), ktoré výrazne prispejú k skvalitneniu ponuky služieb železničnej osobnej dopravy.

Jednotky budú prevádzkované na vysoko frekventovaných tratiach, a to Bratislava – Žilina (trať č. 120), Bratislava – Nové Zámky (trať č. 130) a Bratislava – Kúty (trať č. 110).

Z dôvodu naplnenia potrieb riadenia prevádzky, obratovania a údržby EJ budú nasadzované aj na úseky Kúty – Břeclav (CZ, trať č. 110) a Trnava – Galanta (trať č. 133).

Taktiež v prípade nepripravenosti trate č. 120 železničného uzla Žilina (do doby ukončenia rekonštrukcie železničného uzla Žilina – elektrického napájania trolejového vedenia trate č. 120 striedavým napätím 25 kV/50 Hz) budú jednotky jazdiť aj v úseku Palárikovo – Zvolen – Banská Bystrica (trať č. 150 + 170).

Mapa projektu

„Moderné elektrické jednotky sú pre regionálnu dopravu vyťažených ťahov západného Slovenska a pre udržanie komfortu našich cestujúcich skutočne kľúčové. Posilnením železničnej dopravy o ďalšie štyri moderné poschodové jednotky sa snažíme reagovať na preplnené cesty a ľuďom poskytujeme možnosť cestovať rýchlo, bezpečne a ekologicky. Sme presvedčení, že jednotky úspešného uchádzača budú kvalitné a budú spoľahlivo fungovať,“ uviedol Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK.

Základná charakteristika nových jednotiek typu KISS E.MU6:

•             jednotky majú poschodové prevedenie,

•             dosahujú rýchlosť 160 km/h,

•             každý vozeň má nízkopodlažné obojstranné nástupné priestory s výškou nástupnej hrany 550 – 600 mm nad temenom koľaje a pomocný výsuvný/výklopný schodík vo výške 200 – 280 mm pre umožnenie nástupu z nižších nástupíšť,

•             disponujú moderným informačným systémom:

o             akustický systém (vonkajší/vnútorný)

o             vizuálny systém (čelné, bočné a interiérové panely)

o             Wi-Fi

o             kamerový systém

o             systém počítania cestujúcich,

•             sú prispôsobené pre prepravu imobilných cestujúcich, teda pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, zohľadnením technických špecifikácií interoperability (ďalej TSI PRM) – nástup do EJ, miesto pre doprovod, WC bunka – a taktiež disponujú prebaľovacím pultom pre kojencov. Všetky WC bunky (1x TSI PRM + 3x štandardné) sú s uzatvoreným systémom a vybavené protimrazovou ochranou. Nástup pre imobilných cestujúcich je možný aj cez sklápaciu rampu z nástupíšť výšky 250 – 500 mm nad temenom koľaje,

•             sú klimatizované s priestorovým chladením/ohrevom (ohrev aj podlahový),

•             umožňujú prepravu minimálne 15 ks bicyklov (kombinácia držiakov a napínacích pásov),

•             majú kapacitu 611 miest na sedenie (z toho 30 miest  v 1. triede a 552 miest v 2. triede),

•             možnosť viacčlenného riadenia minimálne dvoch EJ.

Súčasťou dodávky bude aj  certifikované školenie rušňovodičov inštruktorov a zástupcov údržby a dodanie dokumentácie pre obsluhu a údržbu EJ.

Cena za dodanie 4 ks EPJ je 76 950 000 eur, za jeden kus 19 237 500 eur.


Pridaj komentár