Zo soboty na nedeľu si pospíme o hodinu dlhšie


V nedeľu 31. októbra sa o 3:00 h stredoeurópskeho času (SEČ) posunú hodiny späť na 2:00 h. Nastane zmena letného času na zimný. Zo soboty na nedeľu si môžeme pospať o hodinu dlhšie.

Pôvodne sa malo každoročné striedanie zimného a letného času tento rok skončiť, napokon však ostáva v platnosti najmenej do roku 2026. 

V súčasnej podobe bol letný čas na území Československa zavedený v roku 1979. Energetické úspory, pre ktoré sa spočiatku letný čas zaviedol, sú dnes minimálne.

Zmeny času mali skončiť rokom 2021

EK zorganizovala 4. júla až 16. augusta 2018 verejnú konzultáciu o striedaní času v členských štátoch EÚ. V nej odpovedalo 4,6 milióna obyvateľov. 84 % z nich  sa vyslovilo proti striedaniu času. Hlavným argumentom boli zdravotné následky.

Na návrh EK schválili poslanci Európskeho parlamentu 26. marca 2019 smernicu, podľa ktorej by sa mala sezónna zmena času uskutočniť naposledy v roku 2021. Smernica nechala členským štátom EÚ možnosť, aby si upravili otázku časového pásma do roku 2021. Napokon sa však tak nestane a rozhodnutie sa odsunulo.

Hlavným argumentom v prospech striedania času je efektívnejšie využívanie denného svetla – v lete vo večerných hodinách a cez zimu zasa ráno.

zdroj: https://ec.europa.eu/

 


Pridaj komentár