Holíč získal viac ako 570.000 eur na projekt Moderné technológie


V roku 2020 sa Mesto Holíč zapojilo do Výzvy na prekladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Moderné technológie, ktorú vyhlásil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Mesto predložilo projekt s názvom Moderné technológie mesta Holíč, ktorého hlavným cieľom je doplnenie chýbajúcej SMART infraštruktúry a vytvorenie integrovanej dátovej platformy obsahujúcej dáta z dostupných zariadení so zabudovanou internetovou konektivitou (IoT) pre realizáciu opatrení v stanovených oblastiach. „Daný projekt nám bol schválený a mesto získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 573.423,36 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt tvoria sumu 603.603,54 EUR. Mesto Holíč sa bude na projekte podieľať spolufinancovaním vo výške 5 % t. j. 30.180,18 EUR,“ informoval primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.

Ako doplnil, mesto postupne prechádza k poskytovaniu služieb občanom digitálnou formou v súlade s procesom informatizácie verejnej správy. „Na základe internej analýzy procesov informatizácie, zavádzania inteligentných riešení a budovania SMART city budú v rámci projektu v meste riešené oblasti kamerového systému, priechod pre chodcov na ulici Bratislavská, parkovací systém a meteostanice. Dĺžka realizácie projektu je plánovaná na 18 mesiacov so začiatkom realizácie vo februári 2022,“ doplnil primátor.


Pridaj komentár