Od marca nastanú veľké zmeny v pravidlách cestnej premávky


Novela zákona o cestnej premávke prináša niekoľko zásadných zmien, ktoré sa dotknú všetkých účastníkov cestnej premávky, vrátane chodcov a cyklistov. Zmeny nadobudnú účinnosť 1. marca 2022 a dajú sa rozdeliť do dvoch hlavných častí –  prvá sa týka cyklistov a druhá parkovania.

Odstup od cyklistu minimálne 1 meter, vo vyšších rýchlostiach 1,5 metra

Vodič motorového vozidla pri predchádzaní vodiča malého motocykla, cyklistu, chodca či iného zraniteľného účastníka cestnej premávky musí dodržiavať odstup od predbiehaného minimálne 1 meter v prípade jazdy rýchlosťou do 50 km/h. Ak ide rýchlejšie, odstup musí byť minimálne 1,5 metra.

Cyklista na cyklotrase má prednosť

Pri výjazde z vedľajšej cesty na hlavnú musí vodič dávať prednosť nielen vozidlám idúcim po hlavnej ceste, ale tiež cyklistom idúcim súbežne s hlavnou cestou. Zároveň vodič nesmie zastať a stáť na cestičke pre cyklistov, cyklistickom pruhu ani na ochrannom pruhu pre cyklistov.

Pri odbočovaní vpravo i vľavo pozor na cyklistov na cyklo cestičke

Vodič odbočujúci vpravo musí dať prednosť cyklistovi idúcemu rovno, a to aj v prípade, že ide súbežne s cestou, teda napríklad po cyklistickej cestičke, či po bicyklovej ceste. To isté platí aj pri odbočovaní vľavo. Okrem protiidúcich vozidiel dáva vodič odbočujúci vľavo prednosť aj cyklistom idúcim rovno – napríklad v situácii, keď cyklotrasa vedie stredom viacpruhovej cesty.

Cyklistická cestička a bicyklová cesta nie sú to isté

Bicyklová cesta je v zákone nový pojem. Od cyklistickej cestičky je odlišná tým, že cyklisti môžu využívať celú šírku bicyklovej cesty určenej pre ich smer jazdy, a nemusia sa držať vpravo. Motorové vozidlo na ňu nemá povolený vstup, ak značka neurčuje inak, no ak tam motorové vozidlo vstúpi, cyklisti majú prednosť a vozidlá ich nesmú obmedziť ani ohroziť. Zaujímavá je tiež úprava, ktorá hovorí o maximálnej rýchlosti na bicyklovej ceste – vodiči nesmú jazdiť rýchlosťou vyššou než 30 km/h.

Cyklista môže odbočovať vľavo z pravej strany

Na rozdiel od vodiča sa cyklista pri odbočovaní vľavo nemusí držať sa vľavo čo najbližšie ku kraju cesty vo svojom smere jazdy. Môže odbočovať z pravej strany jazdného pruhu doľava a vodič idúci rovno ho nesmie obmedziť ani ohroziť.

Cyklista už môže jazdiť aj po chodníku. Má to ale háčik

Novinkou je tiež možnosť jazdy na bicykli po chodníku pre chodcov. Cyklista tak môže urobiť v prípade, že je mladší ako 10 rokov, alebo osobu do 10 rokov sprevádza, či vezie na bicykli. V takom prípade musí ísť cyklista po pravej strane chodníka tak, aby neobmedzil ani neohrozil chodcov.

Cyklisti môžu jazdiť vedľa seba, šetria miesto

Cyklisti po novom môžu jazdiť aj inak ako jednotlivo za sebou. Po cestičke pre cyklistov, po poľnej, či lesnej ceste a v obytnej zóne môžu jazdiť dvaja vedľa seba, ak tým  neohrozujú a neobmedzujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Zákon tiež berie ohľad na väčšie skupiny cyklistov: ak je v skupine najmenej 6 cyklistov, môžu jazdiť dvaja vedľa seba.

Cyklisti pritom na cestách majú jazdiť vpravo na kraji cesty a v prípade, že tým neohrozujú alebo neobmedzujú chodcov, môžu jazdiť aj po pravej krajnici.

Parkovanie

Novinky v zákone k 1. marcu 2022 sa týkajú aj parkovania v obci: „Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať“ s výnimkou cyklistov a motocyklistov pri zastavení a státí, ak dodržia voľnú šírku chodníka najmenej 1,5 metra.

Táto úprava má obciam pomôcť vysporiadať sa s divokým parkovaním na chodníkoch, ktoré sa rozmáha najmä na sídliskách. Ako to v praxi bude vyzerať, to už záleží od každej obce. Pýtali sme sa preto náčelníka Mestskej polície Malacky Ivana Jurkoviča, či evidujú lokality, kde môže uplatňovanie zákona spôsobiť problémy. Podľa jeho slov však už súčasné znenie zákona parkovanie výrazne obmedzuje: „Už predchádzajúca novela zákona o cestnej premávke výrazne obmedzila možnosť zaparkovania vozidla. Problémy s parkovaním v dôsledku tejto novely by sa nemali zvýšiť.“

Napriek tomu sa môžu vyskytnúť špecifické miesta, kde po novom nebude parkovanie možné, aj keď doteraz sa to pri dodržaní všetkých ustanovení zákona dalo. „Ak sa nejaký problém objaví, bude ho možné riešiť dopravným značením,“ vysvetľuje I. Jurkovič. Nové dopravné značenie sa v meste zatiaľ neplánuje a jeho prípadná potreba sa ukáže až v praxi.

Mestská polícia pritom nebude rozdávať pokuty za nesprávne parkovanie automaticky odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona „Ako i pri iných zmenách riadenia dopravy, aj tentoraz budeme vodičov v prvých dňoch len upozorňovať na parkovanie v rozpore s novými ustanoveniami zákona,“ dodáva náčelník MsP Malacky.

Text a foto: J. Hargaš / mesto Malacky


Pridaj komentár