Železnice lákajú nových rušňovodičov vyšším platom aj nástupným bonusom


Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) chce aj naďalej skvalitňovať pracovné prostredie a zlepšovať platové podmienky svojim zamestnancom, obzvlášť v jednej z najkľúčovejších profesii na železnici, ktorou sú bezpochyby rušňovodiči. „Priemerný plat rušňovodiča bude v roku 2022 viac ako 1 800 eur, v roku 2023 opäť stúpne,“ informuje Tomáš Kováč, riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK.

 • ZSSK tento rok počíta s vyškolením až 170 kandidátov
 • Problém s nedostatkom sa týka iba západného Slovenska, v ostatných regiónoch sú dnešné kapacity dostatočné
 • Záujemcovia o prácu v ZSSK nájdu všetky informácie tu: www.zssk.sk/kariera/

ZSSK aktuálne chýba 173 rušňovodičov

„Aktuálne nám chýba 173 rušňovodičov, čo je vyvolané nielen zastavením ich prípravy v pandémii a fluktuáciou ku konkurencii, ale aj zvyšovaním našich výkonov. Na viac výkonov potrebujeme viac rušňovodičov. ZSSK sa snaží zmierniť nepriaznivú situáciu s nedostatkom rušňovodičov, ktorá je citeľná najmä na západe Slovenska, kde sa z tohto titulu odriekajú prímestské vlakové spoje,“ hovorí Ján Lukáč, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky ZSSK a dodáva: „V ostatných slovenských regiónoch je nedostatok ľudí v tejto pozícii podstatne nižší a nemuseli sme tu z tohto dôvodu systematicky odriekať žiadne vlaky. Samozrejme, dívame sa do budúcnosti a hľadáme kvalitných kandidátov pre celé Slovensko.“

„Nedostatok rušňovodičov je problém, ktorý chceme riešiť systematicky zvýšením atraktivity tohto povolania a, samozrejme, aj platov. Veríme, že si vďaka tomu vychováme nových vlastných rušňovodičov,“ hovorí minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

V utorok 25. 1. 2022 na tlačovej konferencii v rušňovom depe ZSSK v Bratislave za účasti ministra dopravy, Andreja Doležala a Romana Koreňa, predsedu predstavenstva ZSSK, predstavil národný dopravca opatrenia, ktoré majú znížiť nedostatok rušňovodičov v ZSSK a prispieť k väčšej atraktivite tejto profesie.

TS nedostatok rušňovodičov v ZSSK

Vyšší plat a nástupné bonusy

Nástupný bonus pre rušňovodičov s licenciou bude až 3 000 eur.  Pre podporu mobility je tu príspevok na ubytovanie do 400 eur mesačne pre tých, ktorí dochádzajú do práce z iných regiónov. “Takisto odmeňujeme kolegov, ak nám odporučia nováčika, 500 eurami.”

Od 1. januára 2022 sme platy rušňovodičov zvýšili až o 180 €, a to na základe výsledku kolektívneho vyjednávania s našimi odborovými centrálami. Od roku 2023 sa rušňovodičom opäť zvýšia mzdy o ďalších  80 € mesačne. Priemerný plat rušňovodiča bude v roku 2022 viac ako 1 800 € brutto, vrátane nadčasov.

Zvýšenie kapacity kurzov

Pre rok 2022 ZSSK výrazne zvýšila kapacitu kurzov rušňovodičov. V tomto roku sa počíta s realizáciou 6 až 7 kurzov, t.j. s vyškolením až cca 170 kandidátov. Momentálne prebieha 5 kurzov, ktoré sú v rôznom štádiu. Od 1. februára 2022 otvárame ďalší kurz a aktuálne sa do neho hľadajú noví kolegovia, tento kurz je už takmer naplnený záujemcami, zostávajú ešte 3 posledné voľné miesta.     

V Martine sa vybudovalo moderné školiace stredisko „ZSSK Akadémia“, ktoré umožní navýšiť kapacitu kurzov rušňovodičov a ďalších kľúčových profesií a zároveň vytvára priestor pre zavádzanie moderných prvkov vzdelávania. Už dnes sa tu dá pochváliť modelovými učebňami vozňa, či pokladní. Do budúcna sa počíta aj so simuláciou vedenia vlaku a riešenia situácií, ktoré je náročné, či nebezpečné simulovať v reálnej prevádzke. Prioritou je, aby noví zamestnanci ZSSK prichádzali na pracoviská čo najlepšie pripravení a čím skôr sa stali plnohodnotnými členmi tímu.

Zároveň sa ZSSK angažuje aj v duálnom vzdelávaní, poskytuje štipendijný program, kde motivuje študentov, aby si vybrali pôsobenie na železnici ako svoje budúce povolanie. ZSSK spolupracuje s piatimi strednými odbornými školami po celom Slovensku, ktorým pomáha aj materiálne poskytovaním vyradených náhradných dielov na vzdelávacie účely. Žiaci tak okrem teórie získavajú praktické zručnosti vďaka vyškoleným inštruktorom.

z benefitov je aj príspevok na bývanie. Nových kolegov oslovujeme v širokom spektre – outdoorové plochy (billboardy) v okolí staníc, plagáty na staniciach, spotom priamo vo vlakoch, inzerciou vo vybraných denníkoch, ako aj cielenou online komunikáciou a komunikáciou na sociálnych sieťach.

Ďalšie atraktívne benefity

 • 36,0 hodinový pracovný týždeň bez započítania prestávok (od februára roku 2022).
 • Základné a osobitné prémie.
 • Príspevok na DDS.  
 • Zvýšené sadzby príplatkov (v porovnaní so Zákonníkom práce), napríklad príplatok za nadčasovú prácu – 60 % priemernej hodinovej mzdy (ZP 25 %). Ak rušňovodiči pracujú nadčas alebo cez víkend alebo počas sviatku, majú za to väčší príplatok ako stanovuje Zákonník práce.
 • Zamestnanecké cestovné výhody – režijné preukazy pre zamestnanca a rodinných príslušníkov (cestujú našimi vlakmi takmer zadarmo).  
 • Odmeny pri pracovných, životných výročiach.  
 • Poskytovanie pracovného voľna navyše.
 • Poskytovanie vyrovnávacieho príplatku pri strate zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. Pri preradení na inú nižšie platenú prácu sa dopláca do priemernej mzdy pôvodnej profesie.
 • Poskytovanie rekondičných pobytov.
 • Poskytovanie dovolenky navyše pri nehodovej udalosti.
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily.
 • Sociálne výpomoci (dočasná PN, dlhodobá PN …).
 • Započítavanie odpracovaných rokov u iných železničných spoločností. Keď k nám príde rušňovodič z inej železničnej spoločnosti, uznáme mu všetky benefity naviazané na odpracované roky, ako keby bol od začiatku u nás.

“Záujem o prácu rušňovodiča kontinuálne stúpa, pretože platí, že toto povolanie je po úspešnom absolvovaní skúšky veľmi lukratívne a žiadané. Aj v budúcnosti jeho atraktivita (i mzdy) budú určite ďalej rásť oveľa rýchlejšie ako porastie slovenský priemer. U nás i v zahraničí. Veríme, že nami navrhované postupy prinesú svoje ovocie a pritiahnu do našich radov dostatok zamestnancov, minimálne toľko, aby sme už z titulu „nedostatok rušňovodičov“ nemuseli odrieknuť ani jeden vlak,” doplnil hovorca Kováč.


Pridaj komentár