Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

V Senici sa už nebude použitý olej vylievať, ale zlievať


V týchto dňoch pribudli po meste Senica na stojiská odpadov nové zberné nádoby, ktoré budú slúžiť na separovanie použitého kuchynského oleja. Špeciálne upravené sivé nádoby sa budú nachádzať celkovo na 60-tich miestach, aby boli v čo najväčšej miere dostupné obyvateľom mesta.

Seničania mali aj doteraz možnosť separovať použitý kuchynský olej. Mohli ho v uzatvorenej PET fľaši vyložiť v deň zberu veľkoobjemového odpadu na stojisko, bezplatne odovzdať v Zberných surovinách Senica alebo na vybraných čerpacích staniciach pohonných hmôt. Množstvo ľudí sa však v ankete na sociálnych sieťach priznalo, že odpad vylieva do odpadu. Čo však málokto vie, že takéto nakladanie s použitým kuchynským olejom jednak zakazuje zákon, olej zanáša kanalizáciu, priťahuje nepríjemné hlodavce a znečisťuje vodu.

Separovanie oleja bude chrániť životné prostredie ale aj náklady

Separovaním použitého kuchynského oleja tak budú Seničania chrániť nielen životné prostredie, ale ušetria aj náklady na opravy upchatých kanalizácií či deratizáciu,“ povedal Peter Turza, riaditeľ spoločnosti Technických služieb Senica a. s. Tá sa na zbere a spracovaní použitého kuchynského odpadu dohodla s firmou INTA spol. s r. o. Tá dodá zberné nádoby a bude zabezpečovať ich vývoz. Zo začiatku bude interval vývozov nastavený raz mesačne, v prípade potreby sa tento interval skráti. Spoločnosť INTA následne vo vlastných spracovateľských kapacitách na Slovensku zrealizuje priemyselné upravenie tohto materiálu pre následne úplné energetické využitie .

Na zber je vhodný rastlinný olej a živočíšny tuk

Na zber je vhodný akýkoľvek rastlinný kuchynský olej a živočíšny tuk, či už po vyprážaní, z fritéz, ale aj taký, ktorý slúži ako nálev potravín napríklad z nakladaných rýb, zeleniny či syra. Do zbernej nádoby nepatrí akýkoľvek iný olej a tuky, ktoré nie sú rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Dôležité je zbierať čistý olej. Najlepšie je ho zliať cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo originálneho obalu. Olej v riadne uzavretej nádobe potom vložiť priamo do zberného kontajnera. Z pohľadu ochrany životného prostredia je dôležité, aby zber a manipulácia s použitými olejmi a tukmi bol zrealizované tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaminácii zberných miest olejom.

Po separovaní plastov, kovov, papiera, drobných elektrospotrebičov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu bude použitý kuchynský olej ďalšou komoditou, ktorú budú Seničania separovať a znižovať tak objem zmesového komunálneho odpadu končiaceho na skládke.


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár