Vynovená nocľaháreň pre Seničanov za 30 centov


Mesto Senica prevádzkuje nocľaháreň, ktorá poskytuje ľuďom bez domova možnosť prenocovania, zabezpečenia hygieny i ošatenia. Kapacita zariadenia je sedem postelí pre sedem osôb. 

Všetky lôžka mesto Senica vybavilo novými obliečkami, vankúšmi i paplónmi. Zároveň boli vymenené aj staršie postele a matrace. NaZahori.sk o tom informovala Tatiana Moravcová, hovorkyňa mesta.

Nocľaháreň mesta Senica sa nachádza na Hurbanovej ulici. Nocľažníci za poskytované služby v podobe prespania, hygieny a možnosti získania ošatenia zaplatia 30 centov za noc (občania Senice s príjmom pod hranicou životného minima) alebo jedno euro za noc občania s trvalým pobytom mimo mesta Senica, prípadne tí, ktorí majú príjem najmenej vo výške životného minima.

Najmä v zimnom období, keď sa citeľne aj v noci ochladí, býva kapacita mestskej nocľahárne plne obsadená ľuďmi bez domova. Režim jej fungovania je nastavený tak, že v nej môžu prebývať od 19.00 hodiny podvečer do 7.00 hodiny rannej. Počas pandémie Covid-19 sa však tento režim trochu zmiernil, aby sa zabránilo nadmernému stretávaniu takýchto osôb v uliciach a tiež, aby sa pre nich vytvorili dôstojnejšie podmienky pre život počas lockdownu.

Okrem mestskej nocľahárne má mesto Senica k dispozícii aj ďalšie zariadenie s pobytovým typom sociálnej služby – tzv. útulok, v ktorom prostredníctvom organizácie Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o., ktorej je zriaďovateľom, poskytuje takisto možnosť ubytovania, ale dlhodobejšieho charakteru celkom pre osem klientov.

 


Pridaj komentár